Forskningsprojekt


Pågående projekt

Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900

Deltagare: Johanna Ringarp (projektledare), Anne Berg
Finansiär: Vetenskapsrådet (förvaltas av Stokholms universitet)
Pågår: 2019-2021
Mer information om projektet

Det första valet: förskolans expansion, marknadisering och ökade betydelse i familjers utbildningsstrategier

Deltagare: Esbjörn Larsson, Håkan Forsberg, Ida Lidegran, Jennifer Waddling, Johannes WestbergAndreas Alm Fjellborg 

Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2018-2020
Mer information om projektet

Frihetens kostnad? De materiella förutsättningarna för det civila samhällets framväxt i Sverige under 1800-talet

Deltagare: Anne Berg, Samuel Edquist
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2018-2020
Mer information om projektet

Varför krisar skolan? Föränderliga diskurser och trögrörliga tankefigurer i skolkrisdebatten 1950-2020

Deltagare: David Sjögren, Joakim Landahl, Johannes Westberg
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2018-2020
Mer information om projektet

Historiska och kritiska perspektiv på global medborgarfostran

Deltagare: Thomas Nygren, Stefan Bengtsson, Anne Berg, Esbjörn Larsson, David Sjögren
Finansiär: Fakulteten för utbildningsvetenskaper
Pågår: 2017-2018
Mer information om projektet 

Skolmatematikens utveckling och reformer av det svenska skolsystemet under 1900-talet. En komparativ historisk studie av förändringar av innehåll, metoder och institutionella förutsättningar

Deltagare: Johan Prytz
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågår: 2012-2018
Mer information om projektet

Tidigare projekt

Segregation och integration: Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850

Deltagare: Esbjörn Larsson (projektet leddes av Åsa Karlsson Sjögren, Umeå universitet)
Finansiär: Vetenskapsrådet
Pågick: 2014-2017
Mer information om projektet

Universella värderingar kontra historiskt tänkande: En studie av undervisning för mänskliga rättigheter i Sverige och USA, 2014-2017

Deltagare: Thomas Nygren
Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Pågick: 2014-2017
Mer information om projektet

Vem har styr skolan? Kommunen skolan och staten under 60 år av svenska skolreformer i en föränderlig värld

Deltagare: Johanna Ringarp (projektet leds av Henrik Román, forskningsgruppen STEP, Uppsala universitet)
Finansiär: Swedish Research Council
Pågick: 2014-2017
Mer information om projektet

Folkskolans finansiering: De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842-1936

Deltagare: Johannes Westberg, Madeleine Michaëlsson, Magnus Svensson, Germund Larsson (2010-2011), Esbjörn Larsson (2010)
Finansiär: Swedish Research Council, Handelsbanken research council
Pågick: 2009-2016
Mer information om projektet

Utrikespolitik och internationalisering av svensk högre utbildning. Svenska Institutet och det akademiska utbytet 1945-2010

Deltagare: Andreas Åkerlund
Finansiär: Vetenskapsrådet UVK
Pågick: 2011-2016

Demokratens födelse: demokratisk fostran i svensk folkbildning 1830–1940

Deltagare: Samuel Edquist, Anne Berg, Sara Backman Prytz (2015)
Finansiär: Vetenskapsrådet (Utbildningsvetenskapliga kommittén)
Pågick: 2012–2015

Kunskapsmätningarnas dilemma: Internationella kunskapsmätningars påverkan på utbildningspolitiken i Sverige och Tyskland 2000-2011

Deltagare: Johanna Ringarp
Finansiär: Swedish Research Council
Pågick: 2012-2015

Mellan disciplinering och självverksamhet: skillnader i växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser i Sverige, ca 1820-1870

Deltagare: Esbjörn Larsson
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Pågick: 2009-2015
Mer information om projektet

Digitalisering av 1800-talets pedagogiska tidskrifter – en pilotstudie

Deltagare: Johannes Westberg, Peter Bernhardsson, Germund Larsson
Finansiär: Helge Ax:son Johnssons stiftelse
Pågick: 2011-2012

Folkbildningens finansiering 1872–1991: ekonomisk styrning, normer och praxis i spänningsfältet mellan offentlig och frivillig sektor

Deltagare: Samuel Edquist, Anne Berg
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse
Pågick: 2011–2014

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Deltagare: Donald Broady (forskningsledare), Esbjörn Larsson (koordinator 2005-08), Johannes Westberg (koordinator 2008-11). Doktorander: Andreas Åkerlund, Stefan Rimm, Elin Gardeström, Thomas Neidenmark
Pågick: 2005-2011
Finansiär: Swedish Research Council
Mer information om forskarskolan