Publikationer

SHED:s medlemmar publicerar sina resultat både på svenska och engelska. Bland publikationerna återfinns monografier, antologier och tidskriftsartiklar. Forskargruppen publicerar sig även i sin egen skriftserie Utbildningshistoriska meddelanden, 2000-4168, som säljs via Acta Universitatis Upsaliensis online-shop »

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Senast uppdaterad: 2023-11-23