Relationen mellan utbildning och kultur

Utbildningssociologi undersöker förhållandet mellan utbildning, ekonomi och politik samt social skiktning och rörlighet, liksom relationen mellan utbildning och kultur, dess roll både för att bevara det bestående samhället och för att förändra det.

Välkommen till våra seminarier i utbildningssociologi!

Utbildningssociologi

Utbildningssociologi utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen vid institutionen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

I flertalet utbildningssociologiska studier anläggs två perspektiv. Å ena sidan utforskar vi utbildningsstrategier, dvs. hur individer och grupper med olika tillgångar använder utbildningssystemet. Å andra sidan vill vi förstå hur den sociala värld ser ut i vilken dessa strategier utvecklar sig, dvs. fältet av utbildningsinstitutioner. Detta fält utgörs inte av lärosäten, skolor och utbildningsinriktningar tagna för sig, utan av systemet av relationer mellan dem, av de positioner de intar i förhållande till varandra och av den historia som skapat dessa positioner. Ett särskilt intresse ägnas åt förhållandet mellan vad studenter, elever eller lärare har i bagaget (kulturellt kapital och andra tillgångar) och den ordning som råder inom utbildningsväsendet. Ännu ett huvudintresse gäller relationen mellan utbildning och yrkeskarriärer inom skilda sociala fält så som ekonomins, politikens eller kulturens. I flertalet projekt anläggs historiska perspektiv.

Kontakt

Mikael Börjesson, Ämnesföreträdare

Ida Lidegran, Ansvarig för utbildningssociologi

Håkan Forsberg, Ansvarig för högre seminariet i utbildningssociologi

Medverkande

Verksamma vid EDU

Lisa Backman, Anna Bennich-Björkman, Anne BergYlva Bergström, Peter BernhardssonEmil BertilssonJohan Boberg, Daniel Bolander BlombergPhilippa Brunner-HeywoodAndré BryntessonMikael BörjessonNubin Ciziri, Astrid CollsiööTobias Dalberg, Aifric DohertyHenrik EdgrenHåkan ForsbergMette Ginnerskov-DahlbergRebecka GöransdotterAgnes Hamberger, Ashley HaruEmma Hellström, Lisa HögkilJanne Holmén, Helena Braga KestenerEsbjörn Larsson, Emma LaurinIda Lidegran, Pablo Lillo CeaMoa LindqvistCaitlin McEvoy, Joakim OlssonMikael PalmeTommie PeterssonCorinne Platten, Johanna Ringarp, Ricardo Xavier Cevallos SalgadoAnna SolovevaJennifer WaddlingOla Winberg

Verksamma vid andra institutioner

Donald Broady (Sociologiska institutionen, Uppsala universitet), Dag Blanck (SINAS, Engelska institutionen, Uppsala universitet), Martin Gustavsson (SCORE, SIR, Handelshögskolan), Andreas Melldahl (Sociologiska institutionen, Uppsala universitet), Maria Törnqvist (Sociologiska institutionen, Uppsala universitet),  Andreas Åkerlund (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola).

Nätverk

Aktuella nätverk

Tidigare nätverk

  • Nordic Fields of Higher Education, lett av Mikael Börjesson, finansierat av NordForsk, 2011–2014.
  • Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation (SCUD) lett av Annick Prieur, Institut for Sociologi & Social Arbejde, Aalborg University.
  • The education and training of elites from secondary to higher education: social closure and international engagement (EDUC-ELITES), lett av Agnès van Zanten, Observatoire sociologique du changement (OSC), Sciences-Po, Paris.
  • Network For Research in Higher Education in the Arts (RHEA), lett av Marta Edling och finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.
Senast uppdaterad: 2024-02-06