Relationen mellan utbildning och kultur

Utbildningssociologi undersöker förhållandet mellan utbildning, ekonomi och politik samt social skiktning och rörlighet, liksom relationen mellan utbildning och kultur, dess roll både för att bevara det bestående samhället och för att förändra det.

Välkommen till våra seminarier i utbildningssociologi!

Utbildningssociologi

Utbildningssociologi utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen vid institutionen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

I flertalet utbildningssociologiska studier anläggs två perspektiv. Å ena sidan utforskar vi utbildningsstrategier, dvs. hur individer och grupper med olika tillgångar använder utbildningssystemet. Å andra sidan vill vi förstå hur den sociala värld ser ut i vilken dessa strategier utvecklar sig, dvs. fältet av utbildningsinstitutioner. Detta fält utgörs inte av lärosäten, skolor och utbildningsinriktningar tagna för sig, utan av systemet av relationer mellan dem, av de positioner de intar i förhållande till varandra och av den historia som skapat dessa positioner. Ett särskilt intresse ägnas åt förhållandet mellan vad studenter, elever eller lärare har i bagaget (kulturellt kapital och andra tillgångar) och den ordning som råder inom utbildningsväsendet. Ännu ett huvudintresse gäller relationen mellan utbildning och yrkeskarriärer inom skilda sociala fält så som ekonomins, politikens eller kulturens. I flertalet projekt anläggs historiska perspektiv.

Utbildningssociologin leds av Mikael Börjesson, Ida Lidegran och Mikael Palme. Stora delar av verksamheten bedrivs i anslutning till forskningsgruppen för Utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet.

Kontakt

Mikael Börjesson
Ämnesföreträdare

Ida Lidegran
Ansvarig för utbildningssociologi

Håkan Forsberg
Ansvarig för högre seminariet i utbildningssociologi

Medverkande

Verksamma vid EDU

Lisa Backman, Anna Bennich-Björkman, Anne BergYlva Bergström, Peter BernhardssonGustav BerryEmil BertilssonJohan Boberg, Daniel Bolander BlombergPhilippa Brunner-HeywoodAndré BryntessonMikael BörjessonNubin Ciziri, Astrid CollsiööTobias Dalberg, Henrik EdgrenHåkan ForsbergMette Ginnerskov-DahlbergRebecka GöransdotterAgnes Hamberger, Ashley HaruEmma Hellström, Lisa HögkilJanne Holmén, Helena Braga KestenerEsbjörn Larsson, Emma LaurinIda Lidegran, Pablo Lillo CeaMoa Lindqvist, Christin MaysCaitlin McEvoyTuva Nodeland, Joakim OlssonMikael PalmeTommie PeterssonCorinne Platten, Johanna Ringarp, Ricardo Xavier Cevallos SalgadoAnna SolovevaJennifer WaddlingOla Winberg

Verksamma vid andra institutioner

Donald Broady (Sociologiska institutionen, Uppsala universitet), Dag Blanck (SINAS, Engelska institutionen, Uppsala universitet), Martin Gustavsson (SCORE, SIR, Handelshögskolan), Andreas Åkerlund (Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola).

Nätverk

Aktuella nätverk

Tidigare nätverk

 • Nordic Fields of Higher Education, lett av Mikael Börjesson, finansierat av NordForsk, 2011–2014.
 • Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation (SCUD) lett av Annick Prieur, Institut for Sociologi & Social Arbejde, Aalborg University.
 • The education and training of elites from secondary to higher education: social closure and international engagement (EDUC-ELITES), lett av Agnès van Zanten, Observatoire sociologique du changement (OSC), Sciences-Po, Paris.
 • Network For Research in Higher Education in the Arts (RHEA), lett av Marta Edling och finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Utvärderingar och uppdrag

Utbildningssociologiska forskare erhåller regelbundet olika utrednings- och utvärderingsuppdrag från bland andra Vetenskapsrådet, Högskoleverket, Utbildningsdepartementet och Utbildningsvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet. Här nedan listas rapporter från de större uppdragen:

 • Börjesson, Mikael, Donald Broady, Tobias Dalberg, Josefine Krigh (2013). Utbildningsvetenskapens förankring i discipliner: Kompletterande inventering av forskning finansierad av Vetenskapsrådet genom utbildningsvetenskapliga kommittén 2005–2011. Rapport. Vetenskapsrådet

 • Broady, Donald, Mikael Börjesson, Tobias Dalberg, Josefine Krigh, Ida Lidegran (2011). Inventering av svensk utbildningsvetenskaplig forskning: Redovisning av ett uppdrag för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Rapport. (Vetenskapsrådets rapportserie).

 • Lidegran, Ida och Donald Broady: Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2009
  Rapport 11 oktober 2009, rev. 13 maj 2010.

 • Bertilsson, Emil, Mikael Börjesson, Donald Broady. (2009). Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977-2007. Report. (Rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi). Uppdrag för Högskoleverket.

 • Utvärdering av Rekryteringsdelegationen. Ett regeringsuppdrag, dec 2005–aug 2006.

 • Lidegran, Ida och Donald Broady: Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering våren 2003 på uppdrag av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Planering och Uppföljning, Rapport 2003:2. Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet (ISSN 1403-4263, 169 s.). Färdigställd 30 maj 2003, publicerad okt 2003.

Senast uppdaterad: 2023-03-02