Forskarutbildning inom utbildningssociologi

Utbildningssociologi utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen vid institutionen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Uppsala universitet inrättade 2006 som första lärosäte i Sverige Utbildningssociologi som forskarutbildningsämne.

Allmän studieplan för forskarutbildning i Utbildningssociologi, fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Kurser inom forskarutbildningen i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Allmän information till den som funderar på att bli doktorand vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. 

Forskarutbildningen i utbildningssociologi bedrivs i anslutning till forskningsgrupper Studier i utbildnings- och kultursociologi (SEC) och Uppsala Studies of History and Education (SHED).

Högre seminariet i utbildningssociologi samlas normalt vissa onsdagar kl 13.15-15.00. Kommande seminarier utannonseras i den allmänna Utbildningssociologiska kalendarium.

För mer upplysningar, kontakta: David Sjögren, Studierektor för forskarutbildningen.

Senaste avhandlingar i utbildningssociologi

Senast uppdaterad: 2023-11-23