Forskarutbildning inom utbildningssociologi

Utbildningssociologi utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis arbetslivets förändringar och globalisering. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen vid institutionen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Ett annat problemområde är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling och relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Uppsala universitet inrättade 2006 som första lärosäte i Sverige Utbildningssociologi som forskarutbildningsämne.

Allmän studieplan för forskarutbildning i Utbildningssociologi, fastställd av utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Kurser inom forskarutbildningen i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Allmän information till den som funderar på att bli doktorand vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. 

Forskarutbildningen i utbildningssociologi bedrivs i anslutning till forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC)som finns spridd på ett flertal institutioner vid Uppsala och Stockholms universitet. Postadressen är Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Box 624, SE-751 26 Uppsala.

Högre seminariet i utbildningssociologi samlas normalt vissa onsdagar kl 13.15-15.00. Utannonseras i SECs allmänna kalendarium.

För mer upplysningar, kontakta: Studierektor för forskarutbildningen David Sjögren

Senaste avhandlingar i utbildningssociologi

Senast uppdaterad: 2023-02-07