Forskarutbildningskurser inom utbildningssociologi

Nedan listas pågående, kommande och tidigare forskarutbildningskurser i utbildningssociologi. Stora delar av verksamheten bedrivs i anslutning till forskningsgruppen för Utbildnings- och kultursociologi (SEC).

För allmän information om kursutbudet, kontakta studierektorn för forskarutbildningen, David Sjögren. För information om specifika kurser, klicka på länkarna till kurserna.

2016/2017

Geometric Data Analysis, Sept. 12th-16th 2016 (intensive course)

2015/2016

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr. -juni 2016

2014/2015

Elite education and educational strategies of elite families (7.5 credits), 19th-21st May, 2015 (intensive course)

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan - maj 2015.

Geometric Data Analysis, Uppsala University, 8-12 Sept. 2014 (intensivkurs).

2013/2014

Sociology of Power and Elites (7,5 ETCS), April 2014.

2012/2013

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan.-april 2013.

Geometric Data Analysis, Uppsala University, 3-7 Sept. 2012 (intensivkurs).

2011/2012

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr.-juni 2012.

2010/2011

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr.-juni 2011.

Geometric Data Analysis, 18-22 Oct. 2010.

Momentet "Utbildnings- och kultursociologi" (3,75 hp), sept 2010, inom forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap, traditioner (15 hp), ht 2010.

2009/2010

Nordic Graduate Course (nordisk forskarutbildningskurs) Sociology of Education, University of Iceland, Reykjavik, May 13th-20th, 2010.

Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), vt 2010.

Forskarutbildningskurs Metoder inom utbildnings- och kultursociologin, mars-juni 2010.
Enbart för doktoranderna inom forskarskolan "Flerspråkighet, litteracitet och utbildning" (FLU).

Momentet Utbildnings- och kultursociologi (3,75 hp), sept-okt 2009, inom forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap, traditioner (15 hp), ht 2009.

2008/2009

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin (3,75 hp), april-maj 2009, inom forskarutbildningkursen Teori och metod (15 hp).

Historical controversies. Modernisation and Mobilisation: State, Nation and Gender in Europe, 1600–2000, April-June 2009.

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan-juni 2009.

Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS), sept 2008- jan 2009.

2007/2008

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin (3,75 hp) inom forskarutbildningskursen Teori och metod.

Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), jan-mars 2008.

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (5 p), okt 2007- jan 2008.

Geometric Data Analysis II (3 ETCS), med seminarier 23-26 okt 2007.

Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS), sept 2007- jan 2008.

Senast uppdaterad: 2023-11-23