Forskarutbildningskurser inom utbildningssociologi

Nedan listas pågående, kommande och tidigare forskarutbildningskurser i utbildningssociologi. Stora delar av verksamheten bedrivs i anslutning till forskningsgruppen för Utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet. Se även kurser inom masterutbildningen. För kurser med utbildningssociologisk relevans före 2007, se lista över kurser inom SEC.

För allmän information om kursutbudet, kontakta studierektorn för forskarutbildningen, Mikael Palme. För information om specifika kurser, klicka på länkarna till kursen för detaljerade uppgifter.

2016/2017

Geometric Data Analysis, Sept. 12th-16th 2016 (intensive course)

2015/2016

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr. -juni 2016

2014/2015

Elite education and educational strategies of elite families (7.5 credits), 19th-21st May, 2015 (intensive course)

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan - maj 2015.

Geometric Data Analysis, Uppsala University, 8-12 Sept. 2014 (intensivkurs).

2013/2014

Sociology of Power and Elites (7,5 ETCS), April 2014.

2012/2013

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan.-april 2013.

Geometric Data Analysis, Uppsala University, 3-7 Sept. 2012 (intensivkurs).

2011/2012

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr.-juni 2012.

2010/2011

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr.-juni 2011.

Geometric Data Analysis, 18-22 Oct. 2010.

Momentet "Utbildnings- och kultursociologi" (3,75 hp), sept 2010, inom forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap, traditioner (15 hp), ht 2010.

2009/2010

Nordic Graduate Course (nordisk forskarutbildningskurs) Sociology of Education, University of Iceland, Reykjavik, May 13th-20th, 2010.

Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), vt 2010.

Forskarutbildningskurs Metoder inom utbildnings- och kultursociologin, mars-juni 2010.
Enbart för doktoranderna inom forskarskolan "Flerspråkighet, litteracitet och utbildning" (FLU).

Momentet Utbildnings- och kultursociologi (3,75 hp), sept-okt 2009, inom forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap, traditioner (15 hp), ht 2009.

2008/2009

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin (3,75 hp), april-maj 2009, inom forskarutbildningkursen Teori och metod (15 hp).

Historical controversies. Modernisation and Mobilisation: State, Nation and Gender in Europe, 1600–2000, April-June 2009.

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan-juni 2009.

Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS), sept 2008- jan 2009.

2007/2008

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin (3,75 hp) inom forskarutbildningskursen Teori och metod.

Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), jan-mars 2008.

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (5 p), okt 2007- jan 2008.

Geometric Data Analysis II (3 ETCS), med seminarier 23-26 okt 2007.

Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS), sept 2007- jan 2008.

Senast uppdaterad: 2022-03-10