Publikationer

Bengtsson, Anki & Mickwitz, Larissa (2019). Att bli ”svensk lärare” – En undersökning av Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare, IFAU, Rapport 2019:31.

Dugonjic-Rodwin, Leonora (2021). "Field theory and education: a case study of the international baccalaureate", International Studies in Sociology of Education (ISSE), Volume 30:3, s. 325-348.

Forsberg, Sara (2022). "The symbolic gift of education in migrant families and compromises in school choice". British Journal of Sociology of Education, s. 1–18. 

Hassan, Sharif (2017). ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt”: Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning, Uppsala universitet, Uppsala.

Hultqvist, Elisabeth, Lidegran, Ida (2018). "La Voie Courte. Un programme d’intégration des nouveaux arrivés en Suède", Education et sociétés, 42(2), s.157–168.

Lidegran, Ida, Hultqvist, Elisabeth, Bertilsson, Emil & Börjesson, Mikael (2021). "Insecurity, lack of support, and frustration: A sociological analysis of how three groups of students reflect on their distance education during the pandemic in Sweden", European Journal of Education, 56:4, s. 550–563. 

Lidegran, Ida & Mc Evoy, Caitlin (2019). Mentorskap för nyanlända kollegorRapport (Rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 57).

Lidegran, Ida & Collsiöö, Astrid (2018). Nyanlända akademiker och etableringsutbildning: en studie av Korta vägenRapport (Rapporter från forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, 56).

Ringarp, Johanna (2022). "Vems ansvar? En studie av sfi-utbildningens organisation 
och invandrarlärarnas kvalifikationer, 1960–1998
", Nordic Journal of Educational History,
Vol. 9, no. 1, s. 85–106.

Ringarp, Johanna (2020). ”Till toner av Bolero. AmuGruppens reformering från myndighet till utbildningsföretag”, Historisk Tidskrift 2020:4, s. 642-673.

Senast uppdaterad: 2023-11-23