Forskningsprojekt

Pågående projekt

Inom utbildningssociologin bedrivs för närvarande forskning främst inom följande projekt:

  • Familjerna i det nya utbildningslandskapet. Vägval, tillgångar och strategier 1985–2018 (Families i the new educational landscape. Paths, assets and strategies 1985-2018), finansierat av Vetenskapsrådet, U. Lett av Mikael Palme. 2014–2018. Läs mer om projektet via länkarna nedan.
     
  • Gymnasiemarknaden i svenskglesa områden. Valet av gymnasieutbildning bland familjer och elever med migrationsbakgrund i etniskt heterogena och socioekonomiskt tillbakasatta bostadsområden, finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Håkan Forsberg. 2017-2020.
     
  • Lärarna och skolmarknaden. Lärares fördelning över skolor och skolors rekrytering av lärare före och efter marknadsreformerna under 1990-talet, finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Emil Bertilsson. 2017–2020.
  • Swedish Higher Education: Financing, Organisation, Enrolment, Outcomes, 1950-2020 (SHEFOE). Finansierat av Vetenskapsrådet. Lett av Mikael Börjesson. 2017–2020.

Nyligen avslutade projekt

Publicering sker ännu i anknytning till följande projekt:

Tidigare projekt

Bland de mer centrala tidigare projekten kan nämnas: