Delstudier

Projektet utgörs av fyra delstudier kopplade till projektets fyra teman: organisering, finansiering, rekrytering och utfall. För varje område kommer såväl den nationella som lokala nivån att undersökas. De separata delstudierna kommer alla att bidra till en syntetisk översikt över svensk högre utbildnings moderna historia.

I. Organisering. Syftet med denna studie är att fördjupa vår kunskap om de historiska förändringarna i riktning mot ett mer komplext högre utbildningslandskap, såväl på den nationella som lokala nivån.

II. Finansiering. Denna undersökning av högre utbildnings statliga finansiering fokuserar på finansieringsmodellernas utveckling över tid, och de följder modellerna fått.

​III. Rekrytering. Studien syftar till att fånga förändringar i studentrekryteringen till svensk högre utbildning över tid, liksom till att kartlägga det nationella fältets övergripande struktur vid olika tidpunkter under den undersökta perioden.

​IV. Utfall. Undersökningen utforskar relationerna mellan högre utbildning och arbetsmarknad genom en studie av de övergripande mönstren, och en med fokus på professionerna.

För mer detaljerad information om delstudierna, se den preliminära projektplanen nedan. Undersökningarnas utformning kan dock komma att modifieras under projektets gång.

SHEFOE Projektplan (engelska)

Senast uppdaterad: 2023-11-23