Forskare

Medverkande

Mikael Börjesson
Professor i utbildningssociologi, EDU, Uppsala universitet.

Ola Agevall
Professor i sociologi vid Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet.

Tobias Dalberg
Doktor i utbildningssociologi, EDU, Uppsala universitet.

Martin Gustavsson
Docent i ekonomisk historia, SCORE, Stockholms universitet/EDU, Uppsala universitet.

Ida Lidegran
Docent i utbildningssociologi, EDU, Uppsala Universitet.

Agnete Vabø
Førsteamanuensis vid Institutt for offentlig administrasjon og ledelse, OsloMet​.

Yann Renisio
Forskare i utbildningssociologi, EDU, Uppsala universitet.

Astrid Collsiöö
Doktorand i utbildningssociologi, EDU, Uppsala universitet.

Jennifer Waddling
Doktorand i utbildningssociologi, EDU, Uppsala universitet.

Pablo Lillo Cea
Doktorand i utbildningssociologi, EDU, Uppsala universitet.

Ashley Haru
Masterstudent i utbildningssociologi, EDU, Uppsala universitet.

André Bryntesson
Forskningsassistent, EDU, Uppsala universitet.

Moa Lindqvist
Doktorand i utbildningssociologi, EDU, Uppsala univeristet.

Lisa Backman
Doktorand i utbildningssociologi, EDU, Uppsala univeristet.

Rebecka Göransdotter
Doktorand i utbildningssociologi, EDU, Uppsala univeristet.

Johan Boberg
Doktor i filosofi och universitetslektor i utbildningssociologi, EDU, Uppsala univeristet.

Övriga knutna till projektet

Donald Broady
Professor Emeritus vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Ylva Bergström
Docent i utbildningssociologi, EDU, Uppsala universitet.

Gunnar Olofsson
Professor Emeritus vid Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad: 2023-11-23