Kalender

Innevarande och framtida års aktiviteter

2021

20 januari
Seminarium med titeln "Massification, Unification, Marketisation, Internationalisation: A Socio-Political History of Higher Education in Sweden 1945–2020", med Mikael Börjesson & Tobias Dalberg.

3 februari
Seminarium med titeln "The Decollegialization of the University", med Shirin Ahlbäck Öberg & Johan Boberg

10 februari
Ventilering av Moa Lindqvists avhandlingsplan, "Striden mellan frihetsivrarna. Den högre utbildningens autonomi och frihet i Sverige 1945–2020".

10 mars
Seminarium med titeln "Curricular Blind Spots: How Course Consideration Varies Across Undergraduate Students", med Tobias Dalberg.

21 april
Seminarium med titeln "The persisting social structure of higher education in the context of radical system change and expansion: the Swedish case", med Mikael Börjesson.

26 maj
Seminarium med titeln "Anatomy of a practice: determinants and consequences of applications to higher education", med Yann Renisio, Emil Bertilsson & Astrid Collsiöö.

10 juni
Utbildningshistoriska seminariet, Ventilering av text av Viktor Englund & Germund Larsson.

2022

4-6 maj
Konferensen "Internationalisation of Higher Education Institutions". Uppsala universitet. Preliminära datum.

9-10 maj
Workshop med titeln "Field Theory, Globalization and Education". Uppsala universitet.


Tidigare års aktiviteter

2019

27-28 november
Projektmöte i Uppsala.

15-16 maj
Konferens i Uppsala med titeln "World Class Universities. Styrning av högre utbildning", arrangerad av HERO.

14 maj
Projektmöte i Uppsala.

13 maj
Lunchdiskussion med HERO om STRUT-utredningen om den högre utbildningens styrning.

2-3 maj
Forskarutbildningskurs med titeln "Högre utbildning som forskningsobjekt" på Krusenbergs Herrgård, arrangerad av HERO.
Kursplan

20-22 mars
Projektmöte i Uppsala.

20 mars
Seminarium i Uppsala med titeln "Pågående studier inom forskningsprojektet Svensk högre utbildning (SHEFOE)".

2018

13 december
Workshop i Uppsala på temat "Högre utbildning som forskningsobjekt", för doktorander, forskningsassistenter och unga forskare, arrangerad av HERO.

29-30 november
Projektworkshop i Växjö.

10 oktober
Presentationer av Mikael Börjesson med titeln "Decollegialisation in the Swedish Field of Higher Education" och av Martin Gustavsson med titeln "The funding of higher education in an era of rapid expansion. From state regulation to market orientation" på SCORE-workshop i Stockholm.

24 september
Workshop om social klassificering med Emil Bertilsson och Ylva Bergström i Uppsala.

17-21 september
Kurs i Geometrisk Dataanalys på Campus Gotland med Brigitte Le Roux, Philippe Bonnet och Frédéric Lebaron..

12-13 september
Besök av Maggie Leung och Johanna Waters.

28 augusti
Presentation av Martin Gustavsson på ISCHE Pre-conference workshop i Berlin med titeln "The pre-history of a general system. The early – selective – study support system of the social democratic welfare state, 1939–1964".

21 augusti
Projektmöte i Uppsala.

17-23 juli
Konferenssession på ISA – XIX World Congress of Sociology ​i Toronto ledd av Mikael Börjesson med titeln "Nordic Fields of Higher Education. Structures and Transformations of Organisation and Recruitment". På konferensen höll Agnete Vabø presentationen "The Nordic Model of Higher Education Contested", Mikael Börjesson presenterade "Nordic Fields of Higher Education. Stable and Similar Social and Gender Structures across Time and Space" samt "The Social and Credential Structure of the Elite Segment of Swedish Higher Education", Ylva Bergström talade om "Sustainability, Higher Education of Civil Engineers and the Art of Social Engineering in Sweden" och Martin Gustavsson och Andreas Melldahl höll presentationen "The Economic Lives of Students. the Relation between Economic and Educational Capital at Different Places in the Landscape of Swedish Higher Education

12-13 juli
Workshop vid Stanford University med titeln "Stanford / Uppsala Collaboration on the Study of Research Universities", arrangerad tillsammans med Mitchell Stevens från SCANCOR.

30 maj
Ventilering av avhandlingsplan i Uppsala där Astrid Collsiöös 10-procentsmanus kommenterades av Ylva Bergström.

25 maj
Disputation i Uppsala där Tobias Dalberg, med Per Wisselgren som opponent, framgångsrikt försvarade sin avhandling Mot lärdomens topp. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft.

23 maj
Konferens i Humanistiska teatern i Uppsala med titeln "En högre utbildning i "världsklass". Discipliner, professioner, institutioner", arrangerad av HERO, GFM och SHEFOE. Mikael Börjesson presenterade tillsammans med Tina Hedmo, Martin Gustavsson och Ola Agevall på temat "Discipliner och institutioner", och på temat "Internationalisering" presenterade Linda Wedlin, Mikael Börjesson, Lars Engwall och Sharon Rider.

22 maj
Projektmöte i Uppsala.

12-13 april
Konferens vid Sciences Po i Paris med titeln "Nordic Fields of Higher Education in International Comparison", arrangerad av Uppsala universitet tillsammans med Universitetet i Bergen, Sciences Po samt NIFU. Ola Agevall och Gunnar Olofsson höll presentationen "Understanding recent changes in the Swedish academic profession", Mikael Börjesson höll under sin session presentationen "Nordic Fields of Higher Education" tillsammans med Tanja Askvik och Jens Peter Thomsen medan Agnete Vabø på sin session presenterade "Disciplinary differences in organising quality work" tillsammans med Mari Elken. Emil Bertilsson och Tobias Dalberg m.fl. presenterade "Higher education participation in the Nordic countries 1985-2010 – a comparative perspective", Martin Gustavsson presenterade på sin session "The pre-history of a general system. The early – selective – study support system of the social democratic welfare state, 1939–1964" och Andreas Melldahl höll presentationen "The stratified use of a general system. The distribution of different modes of study financing in Swedish higher education, 1965–2015". Mikael Börjesson, Donald Broady, Brigitte Le Roux, Ida Lidegran och Mikael Palme presenterade slutligen "Cultural capital in the elite subfield of Swedish higher education".

8 March
Conference session lead by Mikael Börjesson titled "Sociology of Education II" at Sociologidagarna in Lund. Agnete Vabø presented on the theme "Swedish higher education organizations in transition", Mikael Börjesson held the presentation "Från bildningsvägar till biljett för inträde på arbetsmarknaden. Fristående kurs och yrkesprogram i den svenska högre utbildningen, 1977–2015", Astrid Collsiöö spoke about "Statsvetenskapliga studenters banor genom högre utbildning och mot arbetslivet" and Martin Gustavsson presented "Tre mål mat om dagen i tre år på Dagnys. Det äldre statliga studiestödssystemets organisering och social rekrytering av naturastipendiater i Uppsala 1939-1964".

7 mars
Konferenssession ledd av Mikael Börjesson med titeln "Sociology of Education I" på Sociologidagarna i Lund. Ola Agevall och Gunnar Olofsson höll en presentation om "Universitetslärarprofessionen och det höre utbildningsfältets förändring 1980–2015".

23 januari
Projektmöte  i Uppsala.

22 januari
Workshop i Uppsala med nye hedersdoktorn Johan Heilbron på temat "Transnational Cultural exchange and Globalization,
with discussions of ongoing research at Uppsala University on higher education and culture", arrangerad av HERO, SEC och SIHE.

2017

29 november – 1 december
Projektmöte/internat i Uppsala.

9 november
Workshop i Uppsala med titeln "Higher Education and Research Administration", arrangerad av HERO och SUIT.

8 november
Slutseminarium i Uppsala för Tobias Dalberg med Ola Agevall som kommentator på utkastet till avhandlingen Mot lärdomens topp. Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft.

8-9 november
Projektmöte i Uppsala.

7  november
Konferens med titeln "Studier av den högre utbildningens internationalisering", arrangerad av LIME och HERO i Uppsala i samband med Global Super Tuesday.

10-11 oktober
Projektmöte i Uppsala.

5 september
Workshop med titeln "Higher Education as Research Object. Organization and Recruitment", arrangerad av HERO-nätverket tillsammans med Mitchell Stevens från SCANCOR, Stanford University, under hans besök i Uppsala. 

28-30 augusti
Konferens: Agnete Vabø deltog på CHER 2017 i Jyväskylä.

25-26 april
Projektmöte i Uppsala.

7-8 mars
Projektmöte i Uppsala.

23-25 februari
Presentation: Mikael Börjesson, Tobias Dalberg och Donald Broady presenterade kapitlet "A reversed order. Expansion and differentiation of Social Sciences and Humanities in Sweden 1945–2015" på INTERCO-SSH konferensen i Paris.

20 januari
Seminarium med titeln "Massification, Unification, Marketisation, Internationalisation: A Socio-Political History of Higher Education in Sweden 1945–2020", med Mikael Börjesson & Tobias Dalberg.

3 februari
Seminarium med titeln "The Decollegialization of the University", med Shirin Ahlbäck Öberg & Johan Boberg

10 februari
Ventilering av Moa Lindqvists avhandlingsplan, "Striden mellan frihetsivrarna. Den högre utbildningens autonomi och frihet i Sverige 1945–2020".

10 mars
Seminarium med titeln "Curricular Blind Spots: How Course Consideration Varies Across Undergraduate Students", med Tobias Dalberg.

Senast uppdaterad: 2023-11-23