Publikationer

Agevall, Ola, “Social Closure: On Metaphors, Professions and a Boa Constrictor”, Professions and Metaphors: Understanding professions in society (red.) Andreas Liljegren & Mike Saks, London: Routledge 2017, s. 63-76

Agevall, Ola, "Lyktgubben i staten: lantmätarna, professionssociologin och tillitens villkor”, På väg: En vänbok till Sven E. Olsson Hort (red.) Paavo Bergman & Gunnar Olofsson, Lund: Arkiv förlag 2017, s. 279-288

Agevall, Ola & Gunnar Olofsson, ”Den högre utbildningens professionella fält”, Det professionella landskapets framväxt, (red.) Thomas Brante, Kerstin Svensson & Lennart G. Svensson, Lund: Studentlitteratur 2019, s. 55-146

Agevall, Ola & Gunnar Olofsson, ”Universitetslärarna och den högre utbildningen”, Det professionella landskapets framväxt, (red.) Thomas Brante, Kerstin Svensson & Lennart G. Svensson, Lund: Studentlitteratur 2019, s. 91-126

Börjesson, Mikael, "Suède", Dictionnaire international Bourdieu, (red.) CNRS Editions, Paris: CNRS Editions 2020.

Börjesson, Mikael, Donald Broady & Mikael Palme, "'In Our School We Have Students of All Sorts': Mapping the Space of Elite Education in a Seemingly Egalitarian System"Researching Elites and Power: Theory, Methods, Analyses, (red.) Francois Denord, Mikael Palme, Bertrand Réau, Cham, Switzerland: Springer 2020, 179-191 

Börjesson, Mikael & Pablo Lillo Cea, "World Class Universities, Rankings and the Global Space of International Students"World Class Universities: A Contested Concept, (red.) Rider S., Peters M.A., Hyvönen M., Besley T., Singapore: Springer 2021, 141-170

Börjesson, Mikael, Tobias Dalberg & Ola Agevall, "Högre utbildning som bildningsväg eller yrkesinvestering. Program och fristående kurs i svensk högre utbildning och vid Uppsala universitet 1993-2016", Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 59, (red.) Mikael Börjesson & Donald Broady, Uppsala universitet 2019

Dalberg, Tobias, "Studiegångar vid Uppsala universitet. En analys av de fristående kursernas omfattning och relation till kvarvaro, examensfrekvens och övergångar till forskarutbildning"Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 60, (red.) Mikael Börjesson & Donald Broady, Uppsala universitet 2019

Dalberg, Tobias, Mikael Börjesson & Donald Broady, "A Reversed Order: Expansion and Differentiation of Social Sciences and Humanities in Sweden 1945-2015", Shaping Human Science Disciplines: Institutional Developments in Europe and Beyond, (red.) Christian Fleck, Matthias Duller & Victor Karády, Cham: Palgrave Macmillan 2019, s. 247-287

Lidegran, Ida, Lisa Backman & Mikael Börjesson, "Frihet att slippa välja. En intervjustudie med studenter och utbildningsansvariga inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet", Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 61, (red.) Mikael Börjesson & Donald Broady, Uppsala universitet 2019

Olofsson, Gunnar, "I universitetens och samhällsvetenskapens kuperade landskap", På väg: En vänbok till Sven E. Olsson Hort (red.) Paavo Bergman & Gunnar Olofsson, Lund: Arkiv förlag 2017, s. 85-98

Olofsson, Gunnar, "Professionerna, mellanskikten och klassanalysen", Klass i Sverige rapport nr 13, Katalys publikationer 2018:52

Olofsson, Gunnar & Ylva Hasselberg, ”Hur ska universiteten styras?”, Universitetsläraren 2018:5, s. 36-37

Senast uppdaterad: 2023-11-23