Nätverk

Aktuella nätverk

Tidigare nätverk

  • Nordic Fields of Higher Education, lett av Mikael Börjesson, finansierat av NordForsk, 2011–2014.
  • Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation (SCUD) lett av Annick Prieur, Institut for Sociologi & Social Arbejde, Aalborg University.
  • The education and training of elites from secondary to higher education: social closure and international engagement (EDUC-ELITES), lett av Agnès van Zanten, Observatoire sociologique du changement (OSC), Sciences-Po, Paris.
  • Network For Research in Higher Education in the Arts (RHEA), lett av Marta Edling och finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.
Senast uppdaterad: 2023-11-23