Studies on Education, Migration and Segregation (EMS)

Foto: Finn Calander

Utbildning och bostäder är två fundament i det svenska välfärdssamhället. En grupp som fått det allt svårare att hävda sig på såväl skolmarknaden som på bostadsmarknaden är individer med utländsk bakgrund, det vill säga människor som antingen själva är födda i ett annat land eller vars föräldrar invandrat till Sverige. Nyanlända migranter blir ofta hänvisade till städernas socialt utsatta områden eller till glesbygdskommuner med avbefolkningsproblem och begränsad arbetsmarknad. Inte sällan har migranter ett betydande utbildningskapital med sig från sitt ursprungsland men har svårt att göra det gällande i det svenska utbildningssystemet eller på den svenska arbetsmarknaden.

Flertalet studier berör frågor om migration och utbildning samt migration och segregation, men få studier undersöker hur dessa tre samhällsprocesser är relaterade till varandra. Detta vill vi ändra på med forskningsnätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS). EMS är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie och olika forskningsworkshopar.