Education, Migration and Segregation

Forskningsnätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS), ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet.

Läs mer om EMS

Studies on Education, Migration and Segregation (EMS)

Utbildning och bostäder är två fundament i det svenska välfärdssamhället. En grupp som fått det allt svårare att hävda sig på såväl skolmarknaden som på bostadsmarknaden är individer med utländsk bakgrund, det vill säga människor som antingen själva är födda i ett annat land eller vars föräldrar invandrat till Sverige. Inte sällan har människor som kommer till Sverige från andra länder ett betydande utbildningskapital med sig från sitt ursprungsland men har svårt att göra det gällande i det svenska utbildningssystemet eller på den svenska arbetsmarknaden. Forskningsnätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS) syftar till att sammanföra forskare från olika forskningsmiljöer för att teoretiskt och metodologiskt fördjupa och utveckla nya perspektiv på frågor om dessa mångfacetterade samhällsprocesser.

Senast uppdaterad: 2023-11-23