Seminarier vid utbildnings- och kultursociologi (SEC)

2020-09-01

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2022.

Träffas oftast i lokal på campus Engelska parken eller campus Blåsenhus.
 

Kalendarium

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-11-23