Kalendarium

January 2023

Arts-based Research and Creative Research Methodologies

Dr. Sarah Sartori, Maynooth University, Ireland

Date: January 24, 10.15-12.00

Place: Bertil Hammer-salen, Blåsenhus

Register here: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/78572

This interactive lecture will explore a range of participatory arts-based research and creative methodologies that Dr Satori has used in her work with LGBTI+ Traveller and Roma, refugees and people in prison, for the purpose of equality and inclusion.

Sarah Sartori is a creative educator, arts-based researcher, and consultant based in Maynooth University in Ireland. She uses participatory methodologies such as peer-research and creative methodologies like film, poetry and Photovoice, to amplify participant voice and to bring research back into the community. You can find more information about Dr. Sartori’s research in this pdf-file on the lecture.

The lecture is part of Uppsala University’s ongoing engagement in EIT Culture & Creativity.

Coffee and tea will be served!


A Workshop on Poetic Transcription, Photovoice and Arts-based Research Methodologies

January 25 th, 10am-3pm, CIRCUS*

A workshop on how arts-based research methods can be used to take research outside the academy and into the community for discussion and debate. More information about the workshop can be found in this pdf-file. For those interested in participating in the workshop, you can register now at sara.forsberg@humangeo.su.se.

*Gamla observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8 A

December 2022

Bokcirkel

[Bokcirkel kommer att hållas i vår, mer information kommer]

Under denna termin kommer vi att läsa boken Free Food for Millionaires av Min Jin Lee.

Vi träffas i december för att tillsammans diskutera boken. Om du vill delta i höstens bokcirkel anmäler du dig genom att mejla hakan.forsberg@edu.uu.se.

Läs mer om boken

Läs en recension av boken

Oktober 2022

Gymnasieskolans olika rum - seminarium och vernissage

19 oktober kl 13.15-18, CIRCUS*

Den 19:e oktober är det vernissage på Circus för Posterfotoutställningen Gymnasieskolans olika rum. I anslutning till vernissagen äger ett seminarium rum i samarbete med CIRCUS seminarieserie Interdisciplinary possibilities, practices and challenges – an exploratory seminar series. Seminariet, Rumsliga perspektiv – samtal om mötet mellan vetenskap och fotografi, utgår ifrån fotoprojektet och är tänkt att uppmuntra till en gemensam diskussion om möjligheter och utmaningar i mötet mellan forskning och fotografi.

13.15-15.00 – Seminarium. Rumsliga perspektiv – samtal om mötet mellan vetenskap och fotografi
Anmälan till seminariet görs via länken här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66173

15.30-18.00 - Vernissage med förfriskningar
Anmälan till vernissagen görs via länken här: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66174
 

Om utställningen Gymnasieskolan olika rum
Nätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS) syftar till att sammanföra forskare från olika forskningsdiscipliner för att teoretiskt och metodologiskt fördjupa och utveckla nya angreppssätt till gemensamma forskningintressen. Ett tema inom nätverket handlar om att via skönlitteratur och fotografi utforska möjligheten att finna nya infallsvinklar till den komplexa verklighet vi studerar. Som ett led i detta arbete inleddes under våren 2022 ett samarbete med fotografen Finn Calander (https://www.sawantphotography.com/) för att utforska mötet mellan vetenskap och fotografi. Samarbetet utmynnade i utställningen, Gymnasieskolans olika rum, som porträtterar Uppsalas gymnasieskolor, deras arkitektur och intilliggande miljöer tillsammans med elever i olika sammanhang. Fotografierna av den fysiska miljön och elever i kombination med offentlig statistik och utbildningssociologiska analyser, skapar en bild av olika rum med tre dimensioner – en fysisk, en social och en kulturell.


EMS-seminarium

6 oktober kl 13.15-15, CIRCUS*

Visual methods in research
The seminar departure from the photo project Gymnasieskolans olika rum in order to discuss how to use visual research methods as a way of posing and pursuing research questions. 

*Gamla observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8 A

September 2022

EMS-seminarium

21 september kl 13.15-15, CIRCUS*
Seminariet är även öppet via Zoom, för Zoom-länk kontakta: hakan.forsberg@edu.uu.se .

’Peace in Peril? The repolarization of young people’s identity in Northern Ireland’

Engelsk sammanfattning
Recent years in Northern Ireland have seen continued sectarianism unfold. This sectarianism has included violence and tension which impacts upon both the social relationships and identities of young people. Communities in which young people dwell continue to be separated along religious/political lines in terms of schooling, housing, symbols and materially through defensive architecture. Northern Ireland has also witnessed a recent ‘brain drain’ of young people through educational migration due to societal push factors, including poor community relations and a faltering devolved government. Ongoing complications connected to Northern Ireland’s position in a post-Brexit world have intermingled additional polarizing political challenges surrounding contested borders and boundaries. These post-Brexit related border issues place an additional layer of complication in an already complex landscape regarding boundaries. In this environment, some young people are moving towards establishing more severe parameters to their own group identity and a corresponding hardening of opinions towards those perceived to be outsiders in other communities. Through fieldwork material obtained via school-based interviews from both sides of the sectarian divide, this seminar will present perceptions of young people in Northern Ireland during this complicated time.

Presentation av ett pågående forskningsprojekt av Dr John Guy Perrem, Associate Professor at The Center for Fundamental Education in Science and Engineering, Muroran Institute of Technology, Japan.

*Gamla observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8 A

Juni 2022

Bokcirkel

Måndag 13 juni kl. 16-18

Shuggie Bain av Douglas Stuart.

Läs mer om boken

Läs mer om bokcirkeln

April 2022

Bokcirkel

Fredag 8 april kl. 16-18

Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olssons.

Läsa mer om boken

Läs mer om bokcirkeln

Februari 2022

Introduktion av bokcirkel

Onsdag 16 februari, kl. 16-18

Presentation av bokcirkeln. Kort presentation av Julie Hansen om läsare, läsning och skönlitteraturens möjligheter. Gemensamt samtal om kultur och forskning. 

Läs mer om bokcirkeln


Kalendarium för övriga forskningsmiljöer 

Kulturgeografiska institutionen 

Kalendarium

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Kalendarium

Utbildnings- och kultursociologi (SEC)

Kalendarium

Senast uppdaterad: 2023-11-23