Kontakt

Projektledare

Håkan Forsberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, hakan.forsberg@edu.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-23