Medlemmar

Nätverksledare

Håkan Forsberg

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.


Andreas Alm Fjellborg

Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet.

Andreas Melldahl 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Anna Bennich-Björkman 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Anna-Maria Fjellman

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. 

Caitlin Mc Evoy 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Chiara Valli 

Institutionen för urbana studier, Malmö universitet. 

Elisabeth Hultqvist 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Emil Bertilsson

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Emma Holmqvist

Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. 

Eric Larsson 

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Eva Andersson

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Hassan Sharif 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Ida Lidegran

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Ioanna Misheva Blasko 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 

Jan Amcoff

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Jennifer Waddling 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Johanna Ringarp

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Leonora Dugonjic-Rodwin

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Maria Rasmusson 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Mats Målqvist 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskningsgruppen UGHRIS - Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability. Uppsala universitet. 

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Micheline van Riemsdijk

Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Mikael Börjesson

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Nathan Joel Young 

Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 

Nubin Ciziri 

Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Pablo Lillo Cea

Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Philippa Brunner-Heywood

Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Samaneh Khaef 

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. 

Sara Forsberg

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. 

Susanne Urban

Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF) samt Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Tobias Dalberg 

Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Tommie Petersson

Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Yann Renisio

Forskare vid CNRS (Centre national de la recherche scientifique), Paris.

Senast uppdaterad: 2022-04-07