Medlemmar

Nätverksledare

Håkan Forsberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.


Andreas Alm Fjellborg, Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet.

Andreas Melldahl,  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Anna Bennich-Björkman, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Anna-Maria Fjellman, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. 

Caitlin Mc Evoy, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Chiara Valli, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet. 

Emil Bertilsson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Emma Holmqvist, Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet. 

Eric Larsson, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Eva Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Hassan Sharif, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Ida Lidegran, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Ioanna Misheva Blasko, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 

Jan Amcoff, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Jennifer Waddling, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Johanna Ringarp, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Leonora Dugonjic-Rodwin, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Maria Rasmusson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Mats Målqvist, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskningsgruppen UGHRIS - Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability. Uppsala universitet. 

Mette Ginnerskov-Dahlberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Micheline van Riemsdijk, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Mikael Börjesson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Nathan Joel Young, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 

Nubin Ciziri, Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Pablo Lillo Cea, Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Philippa Brunner-Heywood, Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Samaneh Khaef, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. 

Sara Forsberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. 

Susanne Urban, Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF) samt Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Tobias Dalberg, Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Tommie Petersson, Institutionen för pedagogik, didaktik, och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Yann Renisio, Forskare vid CNRS (Centre national de la recherche scientifique), Paris.

Senast uppdaterad: 2023-12-06