Om nätverket

Utbildning och bostäder är två fundament i det svenska välfärdssamhället. En grupp som fått det allt svårare att hävda sig på såväl skolmarknaden som på bostadsmarknaden är individer med utländsk bakgrund, det vill säga människor som antingen själva är födda i ett annat land eller vars föräldrar invandrat till Sverige. Inte sällan har människor som kommer till Sverige från andra länder ett betydande utbildningskapital med sig från sitt ursprungsland men har svårt att göra det gällande i det svenska utbildningssystemet eller på den svenska arbetsmarknaden.

Flertalet studier berör frågor om migration och utbildning samt migration och segregation, men få studier undersöker hur dessa tre samhällsprocesser är relaterade till varandra. Forskningsnätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS) är ett forskningsnätverk vid Uppsala universitet som sammanför forskare och doktorander från olika discipliner och forskningsmiljöer. Nätverket syftar till att teoretiskt och metodologiskt fördjupa och utveckla nya perspektiv på frågor om dessa mångfacetterade samhällsprocesser. Sammantaget utgör nätverket ett mångvetenskapligt forum för utbyten och samarbeten genom en rad olika aktiviteter så som seminarier, workshops och läsecirklar.

Senast uppdaterad: 2023-11-23