Publikationer

Här presenteras ett urval av forskargruppens publikationer.

 • Palm Kaplan, Kristina; Prytz, Johan

  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, 2020.

 • Prytz, Johan; Ringarp, Johanna

  Local versus national history of education: The case of Swedish school governance, 1950-1990

  Ingår i Transnational Perspectives on Curriculum History, s. 131-148, 2020.

 • Prytz, Johan

  Framing for Success: Governance of Swedish School Mathematics, 1980–1995

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 3-32, 2020.

  Open access
 • Sharif, Hassan; León Rosales, René

  ”Man plockar poäng på oss.”: Kunskapsexploatering och interkulturella praktiker i akademin.

  Ingår i Från interkulturell pedagogik till romska studier. , s. 25-36, 2020.

 • Prytz, Johan

  The OECD as a Booster of National School Governance: The case of New Math in Sweden, 1950-1975

  Ingår i Foro de Educación, s. 109-126, 2020.

  Open access
 • Dalberg, Tobias; Börjesson, Mikael; Broady, Donald

  A Reversed Order: Expansion and Differentiation of Social Sciences and Humanities in Sweden 1945–2015

  Ingår i Shaping Human Science Disciplines, s. 247-287, 2019.

 • Törnqvist, Maria

  The making of an egalitarian elite: school ethos and the production of privilege

  Ingår i British Journal of Sociology, s. 551-568, 2019.

 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Internationella studenter i Sverige: Avgiftsreformens påverkan på inflödet av studenter

  2019.

  Open access
 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet -: nyanlända ungdomars beskrivning av migrationsprocessen från Irak till Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden, s. 78-93, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet –: nyanlända ungdomars beskrivningar av migrationsprocessen från Irak till Sverige och Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik, s. 190-, 2019.

 • Törnqvist, Maria

  Living Alone Together: Individualized Collectivism in Swedish Communal Housing

  Ingår i Sociology, s. 900-915, 2019.

  Open access
 • Börjesson, Mikael; Dalberg, Tobias; Agevall, Ola

  Högre utbildning som bildningsväg eller yrkesinvestering: Program och fristående kurs i svensk högre utbildning och vid Uppsala universitet, 1993–2016

  2019.

  Open access
 • Waddling, Jennifer; Bertilsson, Emil; Palme, Mikael

  Struggling with capital: a Bourdieusian analysis of educational strategies among internationally mobile middle class families in Sweden

  Ingår i Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, s. 697-716, 2019.

  Open access
 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Svenska studenter i Erasmus+: Livsbanor och sociala strukturer

  2019.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 151-177, 2019.

 • Forsberg, Håkan; Palme, Mikael

  Public schools’ market strategies

  Ingår i Neoliberalism and market forces in education:, s. 15-32, 2019.

 • Forsberg, Håkan; Palme, Mikael; Börjesson, Mikael

  Education as Field and Market: The Case of Upper Secondary School in Stockholm, 2006–2008

  Ingår i Empirical Investigations of Social Space, s. 245-266, 2019.

 • Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Krüger, Jenneke; Prytz, Johan et al.

  "Dig where you stand" 5: Proceedings of the fifth international conference on the history of mathematics education. September 19-22, 2017, at Utrecht University, the Netherlands

  2019.

 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Ingår i Researching the History of Mathematics Education, s. 189-216, 2018.

 • Gustavsson, Martin

  The social history of a capitalist class: wealth holders in Stockholm, 1914-2006

  Ingår i New Directions in Elite Studies, s. 177-197, 2018.

 • Gustavsson, Martin; Melldahl, Andreas

  Kollektivbiografi och korrespondensanalys

  Ingår i Metod, s. 241-273, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  Gymnasieval och segregation

  Ingår i Skolan, marknaden och framtiden, s. 203-226, 2018.

 • Törnqvist, Maria

  Stunder av total sammansmältning: Essä i programboken för teaterföreställningen Ocean

  2018.

 • Forsberg, Håkan

  Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden

  Ingår i Sociologisk forskning, s. 23-52, 2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Ingår i Education Inquiry, 2018.

  Open access