Publikationer

Här presenteras ett urval av forskargruppens publikationer.

 • Palm Kaplan, Kristina; Prytz, Johan

  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, 2020.

 • Dalberg, Tobias; Börjesson, Mikael; Broady, Donald

  A Reversed Order: Expansion and Differentiation of Social Sciences and Humanities in Sweden 1945–2015

  Ingår i Shaping Human Science Disciplines, s. 247-287, 2019.

 • Forsberg, Håkan; Palme, Mikael

  Public schools’ market strategies

  Ingår i Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, s. 15-32, 2019.

 • Larsson, Esbjörn; Prytz, Johan

  Läroverk och gymnasieskola

  Ingår i Utbildningshistoria, s. 151-177, 2019.

 • Törnqvist, Maria

  The making of an egalitarian elite: school ethos and the production of privilege

  Ingår i British Journal of Sociology, s. 551-568, 2019.

 • Bryntesson, André; Börjesson, Mikael

  Internationella studenter i Sverige: Avgiftsreformens påverkan på inflödet av studenter

  2019.

  Open access
 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet -: nyanlända ungdomars beskrivning av migrationsprocessen från Irak till Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden, s. 78-93, 2019.

 • Sharif, Hassan

  Migration, nation och etnicitet –: nyanlända ungdomars beskrivningar av migrationsprocessen från Irak till Sverige och Södertälje

  Ingår i Socialt arbete i storstaden: villkor och praktik, s. 190-, 2019.

 • Bjarnadóttir, Kristín; Furinghetti, Fulvia; Krüger, Jenneke; Prytz, Johan et al.

  "Dig where you stand" 5: Proceedings of the fifth international conference on the history of mathematics education. September 19-22, 2017, at Utrecht University, the Netherlands

  2019.

 • Törnqvist, Maria

  Living Alone Together: Individualized Collectivism in Swedish Communal Housing

  Ingår i Sociology, s. 900-915, 2019.

  Open access
 • Börjesson, Mikael; Dalberg, Tobias; Agevall, Ola

  Högre utbildning som bildningsväg eller yrkesinvestering: Program och fristående kurs i svensk högre utbildning och vid Uppsala universitet, 1993–2016

  2019.

  Open access
 • Prytz, Johan

  The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

  Ingår i Researching the History of Mathematics Education, s. 189-216, 2018.

 • Gustavsson, Martin

  The social history of a capitalist class: wealth holders in Stockholm, 1914-2006

  Ingår i New Directions in Elite Studies, s. 177-197, 2018.

 • Gustavsson, Martin; Melldahl, Andreas

  Kollektivbiografi och korrespondensanalys

  Ingår i Metod, s. 241-273, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  Gymnasieval och segregation

  Ingår i Skolan, marknaden och framtiden, s. 203-226, 2018.

 • Törnqvist, Maria

  Stunder av total sammansmältning: Essä i programboken för teaterföreställningen Ocean

  2018.

 • Forsberg, Håkan

  Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden

  Ingår i Sociologisk forskning, s. 23-52, 2018.

  Open access
 • Nygren, Thomas; Haglund, Jesper; Samuelsson, Robin; af Geijerstam, Åsa et al.

  Critical thinking in national tests across four subjects in Swedish compulsory school

  Ingår i Education Inquiry, 2018.

  Open access
 • Törnqvist, Maria

  Rethinking intimacy: Semi-anonymous spaces and transitory attachments in Argentine tango dancing

  Ingår i Current Sociology, s. 356-372, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  School Choice in Ethnically and Socioeconomically Heterogeneous Residential Areas

  Ingår i Sociologisk forskning, s. 23-52, 2018.

 • Melldahl, Andreas

  Modes of reproduction in the Swedish economic elite: education strategies of the children of the top one per cent

  Ingår i European Societies, s. 424-452, 2018.

  Open access
 • Åkerlund, Andreas; Börjesson, Mikael; Collsiöö, Astrid

  Akademiskt utbyte och internationell migration: En studie av stipendiater inom Svenska institutets stipendieprogram 1997-2015

  2018.

  Open access
 • Börjesson, Mikael

  Rummet av kultur- och medievanor i Sverige 2015

  2018.

  Open access
 • Forsberg, Håkan

  Matching Practices for Secondary Schools - Sweden

  2018.

  Open access
 • Bertilsson, Emil

  Tidigare lärarstudenters syn på lärarutbildningen: Analys av Lärarutbildningskonventets alumnenkäter 2017, 2015, 2013 och 2011

  2018.