Seminarier

Högre seminariet i utbildningssociologi

Seminarium för framläggande av delar av avhandlingsarbeten i utbildningssociologi och ventilering av masteruppsatser i utbildningssociologi.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00.
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Utbildningssociologiska seminariet

Det utbildningssociologiska seminariet presenterar aktuell forskning inom utbildningssociologi och av utbildningssociologisk relevans. Såväl ämnets egna forskare som nationella och internationella gäster lägger fram texter.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00.
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Comeniusseminariet

På Comeniusseminariet presenterar forskare från olika universitet och akademiska discipliner utbildningshistorisk forskning om skilda teman och tidsepoker. 

Vissa tisdagar. Vanligen 15.15 - 17:00
Ansvarig: Henrik Pålsson-Edgren

Kommande seminarier

Våren 2023

2023-05-30. Comeniusseminarium: Petter Hellström, Fil dr i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. (lokal 14:360)

2023-05-31. 50% seminarium: Rebecka Göransdotter

2023-06-07. Utbildningssociologiska seminarium: Johan Boberg presenterar en artikelutkast på temat "Universitetsdemokratins historia".

2023-06-21. 90% seminarium: Jennifer Waddling (obs! på engelska)

Hösten 2023

2023-09-12. Comeniusseminarium: Merethe Roos, Professor i historia, Universitetet Sørøst Norge 

2023-09-13. 90% seminarium: Pablo Lillo Cea (obs! på engelska)

2023-09-20. 50% seminarium: Lisa Backman

2023-10-03. Comeniusseminarium: Ola Winberg, Fil dr i historia, Uppsala universitet

2023-10-04. 50% seminarium: Tommie Petersson (obs! på engelska)

2023-10-18. SEC seminarium: Anna Larsson, Joakim Landahl och Anders Burman presenterar: "Pedagogikens århundrade"

2023-10-24. Comeniusseminarium: Calle Carlsson, Fil dr i historia, Uppsala universitet 

2023-11-21. Comeniusseminarium: Synne Myreboe, Fil dr i idé- och lärdomshistoria, post doc Universität Wien.

2023-11-29. 50% seminarium: Caitlin McEvoy  (obs! på engelska)

2023-12-06. 50% seminarium: Philippa Brunner-Heywood (obs! på engelska)

2023-12-19. Comeniusseminarium: Viktor Englund, Fil dr i historia, Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-05-28