Seminarier

Högre seminariet i utbildningssociologi

Seminarium för framläggande av delar av avhandlingsarbeten i utbildningssociologi och ventilering av masteruppsatser i utbildningssociologi.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00.
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Utbildningssociologiska seminariet

Det utbildningssociologiska seminariet presenterar aktuell forskning inom utbildningssociologi och av utbildningssociologisk relevans. Såväl ämnets egna forskare som nationella och internationella gäster lägger fram texter.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00.
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Comeniusseminariet

På Comeniusseminariet presenterar forskare från olika universitet och akademiska discipliner utbildningshistorisk forskning om skilda teman och tidsepoker. 

Vissa tisdagar. Vanligen 15.15 - 17.00
Ansvarig: Henrik Pålsson-Edgren

Kommande seminarier

Hösten 2023

2023-09-12. Comeniusseminarium: Merethe Roos, Professor i historia, Universitetet
                     Sørøst Norge 

2023-09-13. 90% seminarium: Pablo Lillo Cea (obs! på engelska)
                     Titel: The World-Class Ordination. A Social Critique of Global University
                     Rankings
                     
Kommentator: Lucas Page Pereira, Post-doctorant, École normal
                     supérieure Paris-Saclay
                     Plats: Tupprummet (14:340), kl. 13.15-15.00

2023-09-20. 10% seminarium: Daniel Bolander Blomberg
                     Titel: På vilka skolor orkar lärare hjälpa sina elever? Studier om
                     skoltillgångar, arbetsmiljö och undervisningskvalitet
                     
Kommentator: FD Janne Holmén, universitetslektor, UU
                     Plats: Tupprummet (14:340), kl. 13.15-15.00

2023-09-29. Disputation, Tuva Nodeland (obs! på engelska)
                     Titel: A Battle over Children. Nonformal Education in Norwegian Uniformed
                     Children's Organisations, 1910-1960

                     Plats: Universitetshuset, Sal IX, kl. 14.15

2023-10-03. Comeniusseminarium: Ola Winberg, Fil dr i historia, Uppsala universitet
                     Titel: Tre dramer. Skådespel som undervisning på 1600-talets gymnasium
                     Plats: Tupprummet (14:340). kl. 15.15

2023-10-04. 50% seminarium: Tommie Petersson (obs! på engelska)
                     Titel: Grundskolebetyg och social reproduktion. En kvantitativ studie av
                     ökande skillnader i de framväxande svenska skolmarknaderna

                     Kommentator: Andreas Melldahl, Universitetslektor, UU
                     Plats: Tupprummet (14:340), kl. 13.15-15.00

2023-10-18. SEC seminarium: Anna Larsson, Joakim Landahl och Anders Burman
                     presenterar: "Pedagogikens århundrade"

2023-10-24. Comeniusseminarium: Calle Carlsson, Fil dr i historia, Uppsala universitet
                     presenterar om judisk skolhistoria

2023-10-25. Metodseminarium med David Sjögren med fokus på textanalys

2023-11-21. Comeniusseminarium: Synne Myreboe, Fil dr i idé- och lärdomshistoria,
                     post doc Universität Wien, presenterar om skola och kunskapshistoria

2023-11-22. 90% seminarium: Jennifer Waddling (obs! på engelska)

2023-11-29. 50% seminarium: Caitlin McEvoy (obs! på engelska)

2023-12-06. 50% seminarium: Philippa Brunner-Heywood (obs! på engelska)

2023-12-19. Comeniusseminarium: Viktor Englund, Fil dr i historia, Uppsala universitet
                     presenterar om fängelseskolor under 1800-talet

2023-12-20. 50% seminarium: Lisa Backman 

Senast uppdaterad: 2023-09-26