Seminarier och andra evenemang

Högre seminariet i utbildningssociologi

Seminarium för framläggande av delar av avhandlingsarbeten i utbildningssociologi och ventilering av masteruppsatser i utbildningssociologi.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00 i Tupprummet (14:340).
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Utbildningssociologiska seminariet

Det utbildningssociologiska seminariet presenterar aktuell forskning inom utbildningssociologi och av utbildningssociologisk relevans. Såväl ämnets egna forskare som nationella och internationella gäster lägger fram texter.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00 i Tupprummet (14:340).
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Seminarier och andra evenemang organiserade av forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) finns här.

Comeniusseminariet

På Comeniusseminariet presenterar forskare från olika universitet och akademiska discipliner utbildningshistorisk forskning om skilda teman och tidsepoker. 

Vissa tisdagar. Vanligen 15.15 - 17.00 i Tupprummet (14:340). 
Ansvarig: Henrik Pålsson-Edgren

Kommande seminarier och disputationer

Våren 2024

2024-02-20
Comeniusseminarium med Jörgen Mattlar

Från 'anti textbook ethos' till läroboksrenässans
Språk: Svenska
NB Lokal - 12:128

2024-02-21 
90% seminarium - Nubin Ciziri
 
(Dis)integrating Families: Refugees' historical inheritance and their encounter with education in Sweden
Kommentator: Bolette Moldenhawer, Docent Emeritus, Köpenhamns universitet
Språk: Engelska

2024-03-22 
Disputation - Pablo Lillo Cea

The World-Class Ordination: A field theory approach to the study of global university rankings
Opponent: Yves Gingras, Professor vid historiska institutionen, Université du Québec à Montréal; och Vetenskaplig ledare vid Observatoire des sciences et des technologies
Språk: Engleska
NB Lokal - Universitetshuset, Sal IX

2024-03-27 
50% seminarium - Corinne Platten

2024-04-10 
50% seminarium - Anna Soloveva
Applying a quantitative intersectional approach to studying social inequalities in education
Språk: Engelska

2024-04-19 
Disputation - Jenny Waddling 

2024-04-23
Comeniusseminarium med Synne Myrebøe

Disciplin, disciplinering och discipler. Idéhistoria och dess begärspraktiker sedan 1989
Språk: Svenska
NB Lokal - 12:128

2024-05-08 
50% seminarium - Caitlin McEvoy

2024-05-15 
90% seminarium - Emma Hellström

Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt: förhandlingen om folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning, 1920–1969
Kommentator: Urban Claesson, Professor i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Språk: Svenska

2024-05-29 
10% seminarium - Aifric Doherty

Meritocracy in Higher Education: Ideal, Myth or Tyranny?
Språk: Engelska 

2024-06-05
50% seminarium - Lisa Högkil

Hösten 2024

2024-10-16
Gemensamt seminarium med HERO - Andreas Melldahl och Martin Gustavsson
Organisering och finansiering av högre utbildning 1958–2020
Språk: Svenska

Senast uppdaterad: 2024-02-20