Seminarier och andra evenemang

Högre seminariet i utbildningssociologi

Seminarium för framläggande av delar av avhandlingsarbeten i utbildningssociologi och ventilering av masteruppsatser i utbildningssociologi.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00 i Tupprummet (14:340).
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Utbildningssociologiska seminariet

Det utbildningssociologiska seminariet presenterar aktuell forskning inom utbildningssociologi och av utbildningssociologisk relevans. Såväl ämnets egna forskare som nationella och internationella gäster lägger fram texter.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00 i Tupprummet (14:340).
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg.

Seminarier och andra evenemang organiserade av forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) finns här.

Comeniusseminariet

På Comeniusseminariet presenterar forskare från olika universitet och akademiska discipliner utbildningshistorisk forskning om skilda teman och tidsepoker. 

Vissa tisdagar. Vanligen 15.15 - 17.00 i Tupprummet (14:340). 
Ansvarig: Henrik Pålsson-Edgren

Kommande seminarier och disputationer

Våren 2024

2024-02-20
Comeniusseminarium med Jörgen Mattlar

Från 'anti textbook ethos' till läroboksrenässans
Språk: Svenska
NB Lokal - 12:128

2024-02-21 
90% seminarium - Nubin Ciziri
 
(Dis)integrating Families: Refugees' historical inheritance and their encounter with education in Sweden
Kommentator: Bolette Moldenhawer, Docent Emeritus, Köpenhamns universitet
Språk: Engelska

2024-03-22 
Disputation - Pablo Lillo Cea

The World-Class Ordination: A field theory approach to the study of global university rankings
Opponent: Yves Gingras, Professor vid historiska institutionen, Université du Québec à Montréal; och Vetenskaplig ledare vid Observatoire des sciences et des technologies
Språk: Engleska
NB Lokal och Tid - Universitetshuset, Sal IX, kl. 13.15

2024-03-26
Utbildningssociologisk seminarium med Caroline Bertron

Studying Global Elites at Swiss Boarding Schools
Språk: Engelska
NB Lokal och Tid - Rum 21:136, Blåsenhus, kl. 15.15-17.00.

2024-03-27 
50% seminarium - Corinne Platten
National needs, global goals. Internationalization and the Case of Teacher Education in Sweden and France
Kommentator: Caroline Bertron, Universitetslektor i sociologi, L'Université Paris 8 
Språk: Engelska

2024-04-10 
50% seminarium - Anna Soloveva
Applying a quantitative intersectional approach to studying social inequalities in education
Språk: Engelska
Kommentator: Emma von Essen, Docent, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

2024-04-19 
Disputation - Jenny Waddling 
Playing with the Global. Family Dynamics and International Education in a Marketised Preschool Landscape
Språk: Engelska
NB Lokal och Tid - Universitetshuset, Sal X, kl. 13.15

2024-04-23
Comeniusseminarium med Synne Myrebøe

Disciplin, disciplinering och discipler. Idéhistoria och dess begärspraktiker sedan 1989
Språk: Svenska
NB Lokal - 12:128

2024-05-08 
50% seminarium - Caitlin McEvoy

Examining the impact of education as a means for Integration: An Ethnography of Adult Education as the social mechanism for integration in Sweden

2024-05-15 
90% seminarium - Emma Hellström

Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt: förhandlingen om folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning, 1920–1969
Kommentator: Urban Claesson, Professor i kyrkohistoria vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Språk: Svenska

2024-05-29 
10% seminarium - Aifric Doherty

Meritocracy in Higher Education: Tracing the Genealogy in mid-Century Britain.
Språk: Engelska 

2024-06-05
50% seminarium - Lisa Högkil

Privilege of Resistance. Exploring the early formation of classical musicians and their conditions at a Swedish elite music school

Hösten 2024

2024-10-16
Gemensamt seminarium med HERO - Andreas Melldahl och Martin Gustavsson
Organisering och finansiering av högre utbildning 1958–2020
Språk: Svenska

Senast uppdaterad: 2024-04-03