Seminarier

Utbildningssociologi bedrivs inom två seminarieserier

Högre seminariet i utbildningssociologi – seminarium för avhandlingsarbeten och masteruppsatser

Seminarium för framläggande av delar av avhandlingsarbeten i utbildningssociologi och ventilering av masteruppsatser i utbildningssociologi.
Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00.
Ansvarig: Håkan Forsberg


Utbildningssociologiska seminariet

Det utbildningssociologiska seminariet presenterar aktuell forskning inom utbildningssociologi och av utbildningssociologisk relevans. Såväl ämnets egna forskare som nationella och internationella gäster lägger fram texter.
Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00.
Ansvarig: Håkan Forsberg