Seminarier

Högre seminariet i utbildningssociologi

Seminarium för framläggande av delar av avhandlingsarbeten i utbildningssociologi och ventilering av masteruppsatser i utbildningssociologi.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00.
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg med bistånd från Christin Mays

Utbildningssociologiska seminariet

Det utbildningssociologiska seminariet presenterar aktuell forskning inom utbildningssociologi och av utbildningssociologisk relevans. Såväl ämnets egna forskare som nationella och internationella gäster lägger fram texter.

Vissa onsdagar. Vanligen 13.15-15.00.
Ansvarig: Mikael Börjesson
Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg med bistånd från Christin Mays.

Kommande seminarier

VT2023

2023-03-29. Utbildningssociologiska seminarium: Simone Mejding Poulsen (obs! på engelska)

2023-04-19. Utbildningssociologiska seminarium: Johan Boberg och Johanna Ringarp

2023-05-02. 50% seminarium: Emma Hellström (obs! på en tisdag)

2023-05-03. Utbildningssociologiska seminarium: Johan Boberg

2023-05-31. Ventilering av masteruppsater i utbildningssociologi (obs! 9:15-17:00 och på engelska)

2023-05-31. 50% seminarium: Rebecka Göransdotter

2023-06-07. 50% seminarium: Tommie Petersson

2023-06-21. 90% seminarium: Jennifer Waddling (obs! på engelska)

HT2023

2023-09-13. 90% seminarium: Pablo Lillo Cea (obs! på engelska)

2023-12-06. 50% seminarium: Philippa Brunner-Heywood (obs! på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-03-10