Ett samarbete inom olika utbildnings-vetenskapliga områden

Kontakt

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU)

Institutionen ansvarar för tre forskarutbildningsämnen – didaktik, pedagogik och utbildningssociologi. Utöver utbildningar i dessa ämnen, erbjuder vi också utbildningar inom barn- och ungdomsvetenskap, pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik. Institutionen ansvarar för Masterprogrammet i utbildningsvetenskap och Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap, och har utbildningsuppdrag inom ett flertal andra program på såväl kandidat- som masternivå, t.ex. på Personalvetarprogrammet, Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet och lärarprogrammen.

Vid vår institution verkar flera kreativa och framgångsrika forskningsmiljöer: CLIP (Studier i Barndom, Lärande och Identitet som Interaktionella Praktiker), Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik (PS-gruppen), STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy) och Research in Educational Leadership, SMED (Studies of Meaning Making in Educational Discourses), STOLP (Studies of Language Practices), LATL (Language Teaching and Learning) - en seminarieserie om språkundervisning och lärande, TRUST (Uppsala Transdisciplinary Seminar in Sustainable Development) och Matematikdidaktikgruppen, SEC (Sociology of Education and Culture) och SHED (Uppsala Studies of History and Education). Vi är också involverade ett flertal forskarskolor.

En viktig del av institutionens verksamhet är vår uppdragsutbildning. Vi skräddarsyr utbildningar för myndigheter, kommuner och landsting samt för näringslivet.

Vi ser ljust på vår institutions framtid. Vi har kompetenta, engagerade och utvecklingsinriktade medarbetare inom samtliga områden. Vår strävan är att erbjuda utbildningar av hög kvalitet där vi utnyttjar de tekniska möjligheter som står till buds för att anpassa vår undervisning till olika studenters och kunders olikartade behov. Vår ambition är att vara en av universitetets mest dynamiska och spännande institutioner för undervisning och forskning.

Välkommen till Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier – Department of Education!
 

Senast uppdaterad: 2021-08-19