Institutionsstyrelsens sammansättning

Ordförande

Jonas Almqvist, prefekt

Vice ordförande

Marie Karlsson, birtädande prefekt

Ledamöter

Lärare

Niklas Norén, ordinarie
Maria Rasmusson, ordinarie
Hassan Sharif, ordinarie
David Sjögren, ordinarie
Malena Lidar, suppleant
Gunilla Lindkvist, suppleant
Emil Bertilsson, suppleant
Håkan Forsberg, suppleant

TA-personal

Eva Rosendal Jansson, ordinarie 
Hanna Bergqvist, suppleant 

Doktorandrepresentant

Lisa Högkil, ordinarie
Caitlin Mc Evoy, suppleant

Studeranderepresentant

Caroline Ahl, ordinarie 
Malin Ljungberg, ordinarie
Evina Zebili, suppleant

Ständigt adjungerade

Marie Ljungberg, facklig representant
Caroline Lidström, Marie Ljungberg, skyddsombud
Micael Jansson, administrativ chef

Beredningsgrupper

Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Stefan Bengtsson, lärare  
Mette Ginnerskov-Dahlberg, lärare    
Stina Hallsén, lärare     
Lars Weiselius, lärare  
Sarah Campbell, doktorandrepresentant

Beredningsgruppen för forskning och forskarutbildning

Mikael Börjesson, lärare    
Ann-Carita Evaldsson, lärare    
Leif Östman, lärare 
Anna Soloveva, doktorandrepresentant
Astrid Collsiöö, doktorandrepresentant  

Beredningsgruppen för kompetensförsörjning 

Charlotte Engblom, lärare     
Katarina Gustafson, lärare    
Janne Holmén, lärare
Charlotte Ponzelar, doktorandrepresentant  

Beredningsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor

Marie Karlsson (ställföreträdande prefekt och sammankallande)
Micael Jansson (administrativ chef)
Anne-Sofie Nyström (likavillkorsombud)
Skyddsombud - vakant
Linnea Nordström och Sarah Campbell (studeranderepresentanter)
Trine Wirén (sekreterare)
Eva Rosendal Jansson är i egenskap av HR-generalist adjungerad till gruppen.

Senast uppdaterad: 2023-12-05