Institutionsstyrelsens sammansättning

Ordförande

Prefekt (Henrik Edgren)

Vice ordförande

Biträdande prefekt (Ylva Bergström)

Ledamöter

Lärare
Niklas Norén, ordinarie
Martin Karlberg, ordinarie
Lars Madej, ordinarie
Stellan Sundh, ordinarie
Ida Lidegran, suppleant
Emil Bertilsson, suppleant
Carina Skeri, suppleant

TA-personal
Kerstin Carlfors Wedholm, ordinarie 

Doktorandrepresentant
Oscar Björk, ordinarie
Jessica Haltorp, suppleant

Studeranderepresentant
Adam Kedert, ordinarie
Klara Lundberg, ordinarie
Amine Abood, suppleant

Ständigt adjungerade

Facklig representant
Ellen Matlok-Ziemann

Skyddsombud
Håkan Forsberg
Elin Löfgren

Institutionens ekonom
Erkan Özen

Se styrelseprotokoll