Institutionsstyrelsens sammansättning

Ordförande

Prefekt (Henrik Edgren)

Vice ordförande

Biträdande prefekt (Ylva Bergström)

Ledamöter

Lärare
Danielle van der Burgt, ordinarie
Niklas Norén, ordinarie
Lars Madej, ordinarie
Martin Karlberg, ordinarie
Stellan Sundh, suppleant
Emil Bertilsson, suppleant
Ida Lidegran, suppleant
Carina Skeri, suppleant

TA-personal
Kerstin Carlfors Wedholm, ordinarie 

Doktorand
Nils Kirsti

Student
Johanna Andersson, ordinarie
Hanna Jarvis, suppleant

Ständigt adjungerade

Facklig representant
Ellen Matlok-Ziemann

Skyddsombud
David Sjögren

Institutionens ekonom
Erkan Özen

Se styrelseprotokoll