Institutionsstyrelsens sammansättning

Ordförande

Jonas Almqvist, prefekt

Vice ordförande

Marie Karlsson, birtädande prefekt

Ledamöter

Lärare

Niklas Norén, ordinarie
Maria Rasmusson, ordinarie
Hassan Sharif, ordinarie
David Sjögren, ordinarie
Emil Bertilsson, suppleant
Malena Lidar, suppleant
Gunilla Lindkvist, suppleant
Håkan Forsberg, suppleant

TA-personal

Eva Rosendal Jansson, ordinarie 
Hanna Bergqvist, suppleant 

Doktorandrepresentant

Moa Lindqvist, ordinarie
Agnes Hamberger, suppleant

Studeranderepresentant

Elin Forslin, ordinarie 
Klara Lundberg, ordinarie
Bekhta Allal, suppleant

Ständigt adjungerade

Marie Ljungberg, facklig representant
Caroline Lidström, Elin Löfgren, skyddsombud
Erkan Özen, Marie Ljungberg, Catarina Dahlqvist, ekonomer
Micael Jansson, administrativ chef

Se styrelseprotokoll

Senast uppdaterad: 2022-11-24