Institutionens Verksamhetsplan 2020

I denna verksamhetsplan, som fastställts av EDUs institutionsstyrelse, redovisas de prioriterade målsättningarna för år 2020. Planen är upplagd efter åtta huvudområden: Ekonomi, Grund- och uppdragsutbildning, Forskning och forskarutbildning, Stödverksamhet, Kompetensutveckling och rekrytering, Samverkan med studentorganisationerna, Arbetsmiljö och jämställdhet samt Extern samverkan. 

Läs verksamhetsplanen

Institutionens verksamhetsberättelse 2019

I denna verksamhetsberättelse redovisas övergripande hur EDU har uppfyllt de prioriterade målsättningarna från 2019 års verksamhetsplan. Redovisningen sker utifrån följande huvudområden: Stödverksamhet (ekonomi och administration), Grund- och uppdragsutbildning, Forsknings- och forskarutbildning, Kompetens­försörjning och rekrytering, Samverkan med studentorganisationerna, Arbetsmiljö och jämställdhet samt Extern samverkan.

Läs verksamhetsberättelsen