Institutionens interna stödsystem

Den nya versionen av kursplaneringsverktyget är igång fr o m 28/2 kl 13.
Länkadress:
https://lita.blasenhus.uu.se/fmi/webd/kurs
(Kopiera och klistra in i din webbläsare)

Alla övriga interna system är under omarbetning. För information om alternativa rutiner före lansering av nya versioner hänvisas till Katarina Ellingson eller Micael Jansson.

Flextidsredovisning - Här fyller administrativ personal i sitt flexsaldo varje månad.
Spärrblankett - Här lägger lärarpersonal in önskemål om spärrar inför kommande termin.
Vfu-val - Administrativt verktyg för Vfu-rotation.

Länkar