Internt för EDUs anställda

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) arbetar runt 280 personer i befattningar som professorer, lektorer, adjunkter, adjungerade adjunkter, forskare, doktorander, ekonomer, administratörer och amanuenser. Totalt är runt 7 500 studenter per år inskrivna på våra program, kurser eller andra uppdragsarrangemang. Forskning och forskar­­utbildning bedrivs inom tre huvud­områden: pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. 

Dessa interna sidor är ett komplement till Medarbetarportalen där universitetet centralt samlar intern information.

Till Medarbetarportalen

Kommande disputationer

  • Betty Pettersson, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2020-09-25 kl 13:15

    Gäreskog, Petra

    Jurisdiktion och arbetsfördelning: Yrkesgruppers arbete med särskilt stöd i förskolan

    Open access