Anmälan till ämneskollegium Pedagogik

Tid: 12 juni kl. 9.15-12.00
Sal: Betty Pettersson

Sista anmälningsdatum är 1 juni.

Lunch kl. 12.00 i Feiroz (obligatoriskt)

Fika (obligatoriskt)

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2023-05-11