Arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen

I den lokala arbetsmiljö- och likavillkorsgruppen träffas arbetstagare, arbetsgivare och studenter regelbundet och samverkar om arbetsmiljö- och likavillkorsfrågor som berör den egna verksamheten. Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Marie Karlsson, Ordförande
Micael Jansson, arbetsgivarrepresentant
Anne-Sofie Nyström, Likavillkorsombud
Jasmin Khwaiter, Studentrepresentant, Sektion Lära
Sarah Campbell, doktorandrepresentant 
Eva Rosendal Jansson, Adjungerad HR-generalist
Caroline Lidström, Skyddsombud, Lärarrepresentant
Vakant, Skyddsombud, T/A-personal

Skyddsombuden är arbetstagarnas representanter och har ansvar för att bevaka frågor som rör arbetsmiljön.

Senast uppdaterad: 2023-11-23