EDU-administrationen på planeringskonferens

2019-05-07

EDU:s administration är på planeringskonferens i Sigtuna den 8-9 maj. Vi nås fortfarande via mail och arbetstelefon.

Institutionsnytt