Festsymposium tillägnat professor Caroline Liberg

2019-09-03

Caroline Liberg nyligen gått i pension och vi vill med anledning av det uppmärksamma hennes fantastiska forskarliv. Vi vill därför bjuda in till ett festsymposium den 11/10 2019 (se program).

Om ni vill vara med på mottagningen efter festsymposiet, anmäler ni er senast den 1/10 till jenny.folkeryd@edu.uu.se. Ingen anmälan behövs för att ta del av presentationerna under dagen.

Hjärtligt välkomna!

Jenny W. Folkeryd och Åsa af Geijerstam

Institutionsnytt