Prefektval 2020

2020-10-08

Följande personer har nominerats till uppdraget som prefekt och ställföreträdande prefekt:

  • Jonas Almqvist (prefekt) och Marie Karlsson (ställföreträdande prefekt)
  • Ylva Bergström (prefekt) och Jörgen Mattlar (ställföreträdande prefekt)

De nominerade prefektparen har intervjuats av Lars Olsson, samordnare Forum för samverkan, samt skickat in skriftliga avsiktsförklaringar. En engelsk sammanfattning av avsiktsförklaringarna kommer att publiceras senast den 13/10. I intervjuerna har paren fått prata fritt kring de temaområden som ställts upp för den skriftliga avsiktsförklaringen. 

Till intervjuer och avsiktsförklaringar

Den 15/10 kl. 12-13 genomförs en hearing via zoom med de båda nominerade paren. Syftet med hearingen är framförallt att ge de röstberättigade möjlighet att ställa frågor till de nominerade. De nominerade kommer vid hearingen endast att ge kortare presentationer av sig själva och inte upprepa innehållet i avsiktsförklaring och intervju. Länk till hearingen samt länk till röstningsverktyget skickas ut den 14/10.

Vid frågor kring processen är ni välkomna att höra av er till fakultetskansliet: utbvet@utbildningsvetenskap.uu.se

Institutionsnytt