Institutionsstyrelseval 2023

Ny styrelse vald för mandatperioden 2024-01-01 – 2026-12-31.  

Institutionsstyrelsen består av 6 ordinarie ledamöter med 4 suppleanter i lärarkategorin och 1 ordinarie ledamot med 1 suppleant i T/A-kategorin.

Valresultat Lärarkorporation

Ledamöter

Gunilla Lindqvist
Ola Winberg
Sara Backman Prytz
Hassan Sharif
Malena Lidar
Malin Tväråna

Suppleanter

Jonas Risberg
David Sjögren
Håkan Forsberg
Olov Viirman

Valresultat T/A-korporation

​Ledamot

Erik Åstrand

Suppleant

Trine Wirén  

Röstsammanräkning protokoll lärare

Röstsammanräkning protokoll T/A

Senast uppdaterad: 2023-11-23