Lärarutbyte och personalfortbildning

Via Erasmusprogrammet kan lärare och administratörer ansöka om medel för att undervisa eller fortbilda sig utomlands. Det är också möjligt att bjuda in lärare/personal från europeiska lärosäten, och ett litet antal utomeuropeiska lärosäten, för att undervisa eller jobbskugga/fortbilda sig vid Uppsala universitet. Det är dock alltid det sändande lärosätet som finansierar utbytet/fortbildningen.

Reseporträtt

Erasmusprogram inom Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte och praktik i Europa för studenter och anställda vid universitet och högskolor som, via ett Erasmus Charter for Higher Education, är anslutna till programmet. 

De 28 medlemsländerna i EU samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge deltar i programmet som så kallade "programländer". Schweiz deltog förut i programmet men har blivit uteslutet på obestämd tid.

Lärarutbyte och personalfortbildning i Europa

Partneruniversitet - Institutionens Erasmus+ avtal
Partneruniversitet - Avdelningen för internationaliserings Erasmus+ avtal
Information och ansökan till Erasmusutbyten (Lärarutbyte)
Information och ansökan till Erasmusutbyten (Personalfortbildning​)
Lärarutbyte och personalutbyte genom Nordplus

Jobbskuggning för lärare och administrativ personal, behövs inte något avtal, endast en kontakt.


För mer information kontakta Katarina.Gahne@edu.uu.se

Erasmusprogram utanför Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens nya program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte med ett litet antal utomeuropeiska universitet för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Personal-/Lärarutbyte utanför EU

Information och ansökan


För mer information kontakta Katarina Gahne. Om du bestämt dig för ett utbyte fyll i blanketten på anvisade sidor.

Senast uppdaterad: 2022-07-07