Före utbytet

Om du behöver hjälp med kontakt på det utländska universitetet kontakta då Katarina Gahne eller Ellen Matlok Ziemann. 

Innan du lämnar in en ansökan avtala med din närmaste chef när detta kan vara lämpligt i tid. Skicka ansökan om detta godkänts av din chef till Erasmus (Avdelningen för internationalisering), e-post: erasmus@uu.se och CC katarina.gahne@edu.uu.se. Boka resa enligt de regler som UU utfärdat. Se även regler om försäkring vid tjänsteresa.

Vid ansökan av lärarutbyte/personalutbyte ger Avdelningen för internationalisering ett bestämt belopp och resenärerna ska planera efter de medel som har tilldelats (se beslut som skickats från Avdelningen för internationalisering, Approval - Grant Agreement. Skicka detta även till ekonomerna när du beställer resa och biljetter). Om resenären planerar att övertrassera det tilldelade beloppet, så måste en särskild ansökan göras till prefekt om att få extra medel. Detta ska göras innan resan. Resenären skall planera sin resa, vara medveten om kostnaderna och följa budgeten. Det gäller att inte bara ”boka ett centralt hotell” utan ta reda på vad det kostar och kolla om det ryms inom budgeten. 

Använd gärna mallen vid rapportering: Logikostnad, Flygbiljett, Taxi, Traktamente och ev present för att ha kontroll över alla kostnader. 

Ta med försäkringskortet Business Travel Insurance Certificate, Kammarkollegiet som du hämtar hos Katarina Gahne eller Ellen Matlok-Ziemann. Du kan också ladda ner appen på din mobil: Försäkrad på resan. 

Senast uppdaterad: 2022-10-07