Ett studiebesök till universitet i Groningen

Nina Klang, 26-29 mars 2019

Vid universitetets fakultet för sociala- och beteendevetenskaper fick vi möjlighet att ta del av och lyssna till professor Alexander Minnaert, biträdande professorer Anke de Boer och Barry de Groot samt deras doktorander, vars forskning riktas mot områden inom specialpedagogik och inkludering. Delegationen från Uppsala universitet presenterade också den forskning som ingår i PS-gruppens (pedagogik med inriktning mot specialpedagogik) forskningsområden. Vi träffade också internationella koordinatorer vid universitetet och fick information om studentutbyte och planlade fortsatta kontakter kring det. Dessutom gjorde vi ett studiebesök vid en skola utanför Groningen, som hade ett särskilt gott rykte i landet vad gäller arbetet med inkludering. På skolan fick elever med intellektuella funktionsnedsättningar och elever med beteendesvårigheter undervisning tillsammans med elever i ordinarie yrkesinriktade program, vilket var unikt i det annars allmänt sett segregerade utbildningssystemet i Nederländerna. Vi hade möjlighet att besöka lektioner och samtala med skolledning, lärare och elever.

Senast uppdaterad: 2022-03-10