Reseberättelse: Utbytesresa till Madrid och Camilo José Cela University

Petra Gäreskog

I september 2019 fick jag möjlighet att åka till Madrid på utbyte. Avsikten var att undervisa studenter som läser på Förskollärarprogrammet och mer specifikt kurser i specialpedagogik. Ellen Matlok-Zieman hjälpte mig med att få kontakt med Dra. Pilar Ester Marinoso vid universitetet i Madrid.

Universitetet ligger ca 3 mil utanför Madrid och består av undervisningssalar, studentbostäder och en sportanläggning med tillgång till simhall, tennisbanor och hästar.

Jag fick möjlighet att hålla min presentation för två olika studentgrupper. Presentationen behandlade information om Uppsala universitet och vår institution, möjligheter att delta i Erasmus-utbyte, svensk förskola och min forskning om specialpedagoger i förskolan. Det var intressant att jämföra svensk förskola med den spanska och även hur specialpedagogens roll ser ut i de olika länderna. Studenterna ställde även en del frågor om möjligheter till utbyte och om hur det är i Sverige.

Jag fick även vara med på ett seminarium med Angeles Bueno som behandlade kommunikationstekniker. Vid detta seminarium deltog även en utbytestudent från lärarprogrammet vid EDU. Detta gjorde att seminariet huvudsakligen hölls på engelska men ibland förtydligades saker på spanska.

I programmet ingick även att besöka den internationella skola (SEK Castillo school) som universitetet samarbetar med. Isabel Morales visade mig runt. Skolans lokaler är moderna och alla klassrum hade glasväggar vilket skapade ljus men också insyn i klassrummen. Förskolan består av olika avdelningar. En avdelning är för de barn som är ca sex månader. När de lärt sig gå flyttas de till en annan avdelning. Det var mycket intressant att besöka skolan och förskolan.

Det är svårt att sätta ord på det jag tar med mig från resan, det är så många intryck som fastnat, allt från det seminarium jag fick observera till den allra minsta barngruppen med sexmånaders bebisar. Jag tog även del av den spanska matkulturen och åt både tapas och paella.

Senast uppdaterad: 2022-03-10