Universidad Complutense de Madrid

Johanna Nordling, Åsa Hammarborg Söder, 2016

Uppdraget

 • Besöka Centrala Internationella Kansliet och ta reda på vad välkomstveckan för våra utbytesstudenter innefattar
 • Undersöka vilka pedagogiska grundkurser Faculdad de Educación ger på engelska
 • Undersöka möjligheten för våra utbytesstudenter att göra praktik på lokala skolor i Madrid
 • Undersöka möjligheten för Staff Exchange 
 • Besöka Skandinaviska skolan i Madrid
 • Träffa vår utbytesstudent Kajsa som läser en termin vid universitetet just nu

Universidad Complutence de Madrid

Madrids största universitet med över 80 000 studenter och ca 10 000 anställda. Grundades år 1499. 26 fakulteter, 185 institutioner, 2 campus; Moncloa och Somosaguas.

Faculdad de Educación

450 anställda vid fakulteten, 39 administratörer, ca 6000 studenter, ca 4100 studenter vid de olika lärarprogrammen, ca 1700 studenter på masternivå.
Studieavgifter: 1465 EUR/år för grundutbildning och ca 2000 EUR/år för studier på masternivå.

Mindre administrativt stöd i jämförelse med Uppsala universitet. Tar mer hjälp av studenter beträffande administrativa sysslor. Administrationen är öppen för studentservice vissa tider på dagen. Det finns en general email som studenter skickar sina frågor till och som sedan fördelas ut till berörd administratör för vidare åtgärd.

Lärarutbildningen:

 • primary school 4 år - två inriktningar varav en tvåspråkig (bilingual)
 • seconday school 1 års påbyggnadsutbildning (master)
 • specialinriktning mot musik, sport, engelska och särskilda behov

Bilingual group - Complutense erbjuder tvåspråkigt lärarprogram (engelska-spanska)
Välkomnar utbyte med våra lärare och professorer 
Exempel på kurser: Theory of education, Educational psychology, Developmental psychology, Curricular innovation and teaching

Practicum

Praktik vid Complutense kallas practicum. Praktikkurser under år 2, 3 & 4, varav den sista 
praktikperioden är hela 4 månader lång. De verkar inte ha lika svårt att hitta praktik åt studenterna som det ibland är på vår utbildning. De har endast en person som arbetar med 
VFU-administration.

Det går att ordna praktikplats till våra studenter som är intresserade av att göra praktik i staden, förhoppningsvis snart även på lokala skolor runt om i Madrid.

Besök på Escuela Escandinavia

Den Skandinaviska Skolan i Madrid är en svensk utlandsskola med mer än 65 
års erfarenhet av att bedriva svensk undervisning i utlandsmiljö. De har förskola, grundskola och gymnasium och erbjuder en svensk- och en engelskspråkig del, båda baserade på Skandinavisk pedagogik och värderingar. Den svenskspråkiga delen följer svensk läroplan. Elever på den engelskspråkiga delen följer en kombination av Cambridge-programmet och brittiska läroplanen. Omkring 15 nationaliteter finns representerade och 40% av eleverna har mer än en nationalitet. Ungefär hälften av eleverna är av nordiskt ursprung.

Added value

 • Lagom mycket “egentid”
 • Tid att upptäcka och uppleva staden och universitetet på egen hand
 • Elsa var väldigt jordnära, trevlig och tillmötesgående vilket bidrog till att vårt besök blev mycket lyckat
 • Intressanta möten med den svenska utbytesstudenten Kajsa och höra hur hon upplever studier där, samt universitetslärare Fernando från Autonomá universidad i Madrid
 • Kul att få delta vid ett undervisningstillfälle i engelska för lärarstudenterna
 • Exklusiv visning av minnesmärken från kriget i ett av de äldsta campusbyggnaderna 
 • Besök Escuela Escandinavia

Slutsats

 • Erfarenhet och lärdom från annat lärosäte 
 • Networking med ett annat universitet, Autónoma 
 • Utvecklande både privat och yrkesmässigt
 • Större förståelse för kulturskillnader, samhällsstrukturer etc. 
 • Förbättrade språkkunskaper
 • Mersmak för att göra fler utbyten i framtiden, och att själv ta emot staff exchange som är intresserade av att besöka oss i Uppsala
Senast uppdaterad: 2022-03-10