Besök på Aristoteles universitet, Thessaloniki, Grekland

Petra Gäreskog, Mia Hedefalk, 2016

Ons 11/5
Prof. Sappho Tabaki tog med oss på ett besök till ”Ancient Agora”, en utgrävning i centrala Thessaloniki. En grupp förskollärarstudenter (ca 30 st) guidades runt av professorn där hon beskrev utgrävningen dvs historien bakom den. Vi fick lära oss att det hade legat en marknadsplats under en mängd sand. Detta uppenbarade sig då man startade ett bygge på platsen. Platsen innehöll bla ett badhus, flera våningar där försäljare höll till och en amfiteater (för musik). Stora kolosser av marmor och mosaikgolv i åtta olika mönster fanns utgrävet. Efter 1,5 timmar av guidning får studenterna prata och det förs en diskussion om vilka aktiviteter som kan göras med en förskolegrupp på platsen.

Studenterna föreslår en teater, forma verktyg eller liknande med play doo, skattjakt etc. Läraren lyfte fram att det är viktigt att barnen leker in kunskapen så läraren måste planera en rolig aktivitet och lyssna in vad barnen är intresserade av. Läraren poängterade vikten av att förskolläraren är förberedd. Vi upplevde att det rådde en avslappnad kultur där lärare och student kan prata avspänt. Läraren rökte före och efter passet. Hon var avspänt klädd med en t-shirt och byxor. Att passa tider verkar inte vara viktigt, vi startade ca 20 minuter efter utsatt tid.

Tor 12/5 2016
Möte 1: Vi träffar professor Eva Pavlidou (danslärare) och professor Konstantina Dogani (musiklärare). De informerar oss om förskollärarprogrammet (kindergarden teacher/ early childhood education). De startade ett nytt lärarprogram 2012 där studenterna själva väljer vilka kurser de vill läsa. Första två åren läser studenterna baskurser och de sista två åren läser de orienterande kurser. Estetiska kurser består av: 2 musik, 2 dans, 2 teater, 2 konst och 2 cultural/museum education. Studenterna läser 5 kurser/termin.

VFU sker tredje året under andra terminen. Här observerar studenten. Första terminen, fjärde året praktiserar studenten i 2 ämnen. 2 terminer VFU där 3 dagar sker på förskola och 2 dagar på universitetet för reflektion.

Alla estetiska kurser kan väljas av ERASMUS-studenter. Kurserna sker på grekiska men en student brukar utses som kan översätta åt ERASMUS-studenten. Det brukar söka in ca 120 studenter i början men sedan kommer fler studenter efter hand (från andra universitet). Aristoteles universitet är populärt då det är enda universitetet/fakulteten i Europa med så starka estetiska kurser. Thessaloniki är också en populär universitetstad med studentliv (studentlägenheter och nattliv).

Grekland har två läroplaner. Det finns inga uppnåendemål men man förväntas undervisa barnen i flera ämnen under en vecka.

Möte 2: Vi fick delta i en reflective/educational course. Vi uppfattade det som en dramakurs. Studenterna fick arbeta i små grupper med olika dramaövningar. Freeze-drama.

Möte 3: Vi fick delta i en musikkurs (med Konstantina Dogani) där postgraduates presenterade projekt från sina förskolor. Mycket spännande projekt där barnen på olika sätt musiserade. Fler studenter utgick från barnens intressen för att sedan spinna vidare på hur dessa kunde användas för att skapa musik - ibland med instrument, ibland med material som finns i rummet, som fick agera trummor (hinkar, lådor osv). Musiken användes i fler fall för kommunikation; någon ”ställde en fråga” (trumma) och den andra ”svarade”. I något projekt fick barnen gestalta snickarens arbete på instrument, i ett annat projekt skapade barnen en sång tillsammans. Det framgår att det är viktigt att utgå från barnens erfarenheter och intressen. Genom att först ta reda på var barnen är kan läraren sedan utmana barnen och spinna vidare på projektet.

Fre 13/5 2016
Möte 1: Vi började dagen med att träffa Martha Ioannidou som skrev under vårt Staff Mobility dokument.

Möte 2: Sedan pratade vi med professor Thanassis Grigoriadis som berättade om lärarutbildningen och Greklands läroplan. Läroplanen utgår från ett konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv. Detta tycker vi stämmer bra överens med det vi har sett under lektionerna med studenterna. Läroplanen består också av 5 områden: literacy, math, science and environment, arts/carft/creativity, ICTs, socioemotional development.

Det finns ca 5000 förskolor i Grekland. En vanlig dag på en förskola pågår kl 8:00-13:00. Två planerade aktiviteter och två tillfällen för fri lek. Lunch, sova/vila. Det finns privata och kommunala förskolor. Det är gratis (man betalar en liten symbolsumma) att gå på kommunal förskola men kostar ca 2000 euro på en privat förskola. I snitt tjänar en förskollärare 1000 euro/mån på en kommunal förskola. När barnen är 2 - 4,5 år kan de skrivas in på ”Child care” och när de är 4,5 - 6 år kan de skrivas in på ”Kindergarten”. Child care ansvarar något liknande socialdepartementet för och Kindergarten ansvarar utbildningsdepartementet för. Lärare inom båda kategorier utbildas i 4 år men på olika platser; college (child care) eller universitet (kindergarten). Child care följer ingen läroplan.

Thanassis hjälpte oss att förstå lärarutbildningen lite mer också. De tar emot ca 100 studenter första året men dessa utökas med studenter som söker från andra universitet, så de landar på ca 300 studenter innan första året är slut. Med så lite personal och så många studenter var man tvungen att göra om utbildningen. Thanassis är den som har drivit detta arbete. Den nya utbildningen har fyra mål:

  • Förbättra undervisningskvaliteten
  • Mer flexibel och kortare program
  • Studenter ska själva kunna påverka dvs välja efter intresse
  • Jag är osäker på vad den fjärde punkten var…

Resultatet av förändringarna har blivit att man har kunnat fördela studenterna mer jämt över kurserna (ca 80 studenter på varje kurs). Under sin utbildning ska studenterna samla sina kunskaper i en e-portfolio. Programmet består av 240 ECTS. På 4 år får studenten ihop 240 ECTS genom att ta 3 ECTS varje termin (30x8 terminer=240). De väljer 3 baskurser under 2 år (30 ECTS/termin där man minst måste läsa 20 Ects om man inte vill gå på full fart) och under de två sista åren läser de orienterande kurser (här måste man läsa 30 ECTS/termin). VFU gör de sista terminen år 3 och hela sista året. De går då 3 dgr på förskola och 2 dgr på universitetet för reflektion (mån och fre). Under VFU väljer de vilka två ämnen de vill fokusera på.

Vi fick också lära oss lite om hur det är att vara lärare på Aristoteles universitet. De finns fyra nivåer av lärare: lecturer, assistant professor, associate professor och professor. Var tredje år kan de ansöka om att flyttas upp en nivå. De söker alltså om sitt jobb var tredje år och får man inte anställningen är den slut. Förr finansierade regeringen hälften av forskningsprojekten men nu måste man få hela projektet finansierat av EU. Thanssis forskar om kvalitet och har ett projekt där ECERS kvalitetsystem undersöks. Han har också skrivit en bok om ”bra practice” enligt de lärare som han har intervjuat.

VFU kan våra studenter gärna få delta i – om de kan grekiska. De förskolor som är engelskspråkiga är privata och med dem har universitetet inget avtal. Annars är det ERASMUS-programmen som gäller för våra studenter. Man planerar att ta fram några kurser helt på engelska, som kan passa dessa studenter bra. Idag får ERASMUS-studenterna gå ”vanliga” kurser dvs på grekiska. En student utses som får översätta till engelska åt ERASMUS-studenten.

Möte 3: Vi skuggade professor Korina Hatzinikolaou som hade bjudit in en gästföreläsare från Athén. Catarina föreläste om ”Incredible years”. IY är en metod för att hjälpa barn med utåtagerande beteende att lyckas i skolan.

Möte 4: Vi fick delta i en musiklektion med professor Konstantina Dogadi. Lektionen var frivillig och bestod av sju eller åtta studenter som övade inför ett uppträdande som de skulle ha senare.

Senast uppdaterad: 2022-03-10