Lärarutbyte på Japan Women´s University i Tokyo

Anna Kahlbom, Synnöve Carlsson

I april 2018 fick vi möjlighet att åka på lärarutbyte till Japan Women´s University i Tokyo. Under en vecka bodde vi på campusområdet och deltog i det program som förberetts för oss av Ms Yoko Nakamura, som var den som vi haft kontakt med under förberedelserna för resan. Professor Aiki från matematiska institutionen var den som var värd för oss. 

Professor Aiki hade bjudit in oss att prata på ett specialseminarium för studenter och personal på hans institution. Synnöve gjorde en presentation om vårt skolsystem och om läroplanen i matematik. Anna presenterade exempel från matematikundervisningen i Sverige. Det var intressant att få möjlighet att jämföra skolsystem och undervisningsmetoder mellan Sverige och Japan. 

Under vår vistelse träffade vi representanter från flera institutioner på universitetet. Dels besökte vi institutionen för Child Studies som ansvarar för förskollärarprogrammen. Där besökte vi flera seminarier med förskollärarstudenter samt mötte professorer från institutionen. De var mycket intresserade av att höra hur vårt skolsystem är uppbyggt och hur förskolan fungerar. Dels besökte vi fakulteten för naturvetenskap och slutligen institutionen som ansvarar för övriga lärarutbildningar. Här fick vi återigen göra våra presentationer inför fakultetsmedlemmar samt besöka ett matematikseminarium. 

I programmet ingick även att besöka tre olika grundskolor. Under tre förmiddagar fick vi vara med på olika matematiklektioner på dessa skolor. Eftersom Japan är ett land som är mycket framgångsrika i internationella tester i matematik och dessutom bedriver en matematikundervisning som den svenska skolan, genom t ex matematiklyftet, inspireras mycket av, så var det mycket intressant att få vara med och se hur en lektion kan se ut. Samtliga lektioner, som vi var med på, var lärarledda från start till slut, med en hög aktivitetsnivå hos eleverna. 

Slutligen så bjöds vi in att presentera Sverige på ett teaparty för intresserade studenter. Det kom många studenter som var mycket intresserade av Sverige. Två studenter kommer till Uppsala i höst för att studera under ett år, och flera var mycket intresserade av att åka till Uppsala som utbytesstudenter. Det blev många spännande samtal med dessa studenter.

Det vi främst tar med oss från den här studieresan är de väl planerade lektionerna som de japanska lärarna höll för elever i åk 2, åk 5 och åk 8. Vi tror att vi har något att lära av dem och att det är något som vi kan dela med våra studenter. Det vi också tar med oss är en reflektion över vårt eget skolsystem, det välkända blir tydligare i en kontrast mot något annat. 

Senast uppdaterad: 2022-03-10