Vid en krissituation

Larmnummer och Checklista

Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00)112
Vid allvarlig händelse ring universitetets larmnummer 018- 471 2500

Checklista vid kris

Institutionens krisgrupp

Prefekt Henrik Edgren: Tel. 018-471 2455, 070-167 9578
Biträdande prefekt Ylva Bergström: Tel. 018 471 2418, 070-167 9864
Administrativ chef Micael Jansson: Tel. 018-471 2497, 070-425 0209
Skyddsombud: Håkan Forsberg: Tel. 018-471 2456, Elin Löfgren: Tel. 018-471 2486

Säkerhet på Blåsenhus

Att ha kännedom om huset och utrymningsvägar kan vara avgörande i en krissituation. Studera utrymningsplanerna som finns uppsatta på strategiska platser i huset. Det är allas skyldighet att ta del av utrymningsplanen.

Läs om säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Första hjälpen

I receptionen finns följande:
 • Hjärtstartare
 • Blodstoppande förband
 • Plåster
 • Skyddshandskar
 • Sårtvättare
 • Krislåda med bland annat ljus och diverse information om krishantering

Håll utrymningsvägar fria

Bild på utrymningsväg i lärosal

Hjälp till att se till att utrymningsvägar inte är blockerade. Om något allvarligt inträffat i korridoren utanför exempelvis en lärosal, brand eller annat tillbud, så är detta enda vägen ut!
 

Utrymningslarm

Om ett utrymningslarm ljuder så går det ut information i högtalarna om att lämna byggnaden.

Vänligen bege dig till uppsamlingsplatsen som finns på parkeringsplatsen på innergården (mot Plantskolegränd).

Gå inte ut mot huvudentrén, von Kraemers allé 1 A, då räddningstjänsten kommer den vägen. 

Det är viktigt att ingen står kvar intill byggnaden, utan alla ska ta sig till uppsamlingsplatsen (räddningstjänsten kan behöva komma intill huskroppen med utryckningsfordonen). 

Någon ur intendenturpersonalen, som är försedd med reflexväst och megafon, alternativt någon från räddningstjänsten, kommer låta meddela när det är säkert att gå in igen. Tills dess ska alla stanna utomhus.

Att tänka på vid brand
 1. VARNA omgivningen
 2. RÄDDA men ej vid för fara för eget liv
 3. LARMA 112
 4. SLÄCK branden om möjligt
 5. STÄNG in branden
 6. ALDRIG  ta hissen - ta trapporna

Utrymningsplan

Utrymningsstol

I händelse av en nödsituation, t.ex. vid utrymningslarm stängs hissarna automatiskt av och kan inte användas. Personer med funktionshinder, personer som är skadade eller på annat sätt är förhindrade att gå i trappor kan utrymmas med hjälp av en utrymningsstol.

I Blåsenhus finns fyra utrymningsstolar och de är placerade:

 • I anslutning till receptionen i entréhallen
 • I hus 14, plan 0 vid entrén mot Botaniska trädgården
 • I trapphus 11 utanför hissarna på källarplanet
 • I personalkorridor hus 21, plan 3 (låst korridor)

Bild på en av utrymningsstolarna

Defibrillator

På Blåsenhus finns två defibrillatorer (hjärtstartare). De är placerade på entréplanet. En på väggen intill receptionen samt en i anslutning till ingång 1 C, längst ner i korridor 14 vid hus 13.