Masterkurs i Paris!

Varför reser ni iväg till Paris med studenterna på kursen Pierre Bourdieus utbildningssociologi?

Det är fantastiskt att den här vistelsen kan bli av för nu andra året i rad! Det är en krävande kurs där studenterna läser fem ganska svåra verk som är rätt tunga med ständiga referenser till historiska traditioner inom samhällsvetenskaperna och filosofin, inte minst franskt tänkande förstås. Och de utbildningssociologiska verk som läses handlar i hög grad om det franska utbildningssystemets förändringar, bland annat fältet av elitskolor inom högre utbildning, de s.k. grandes écoles. En bok är en studie som ritar en sociologisk karta över den akademiska världen i Paris under den tid Bourdieus sociologi växte fram. Då är det verkligen ett lyft för studenterna att på plats kunna besöka en del av dessa institutioner och få en känsla för den institutionella värld som traditionerna utvecklats inom.

Vad gör ni när ni är i Paris?

Studenterna bor gemensamt i en Airbnb-lägenhet där vi också har seminarier, så ett reguljärt kursseminarium äger rum där. Vi besöker också det forskningscentrum som Bourdieu en gång tog över efter sin företrädare Raymond Aron och som numer bytt namn. Där ska en av våra gästprofessorer i Uppsala, holländaren Johan Heilbron, utifrån nyöppnade arkiv föreläsa om hur den forskning bedrevs som ledde fram till de tidiga verk från 60-talet av Bourdieu som ingår i kurslitteraturen. Senare i veckan håller Donald Broady en föreläsning om franska samhällsvetenskapliga traditioner som följs av en flera timmar lång promenad i 5e arrondissementet med Donald som ciceron. Då får studenterna se de institutioner som omnämns i analyserna i flera av böckerna. Och besöka bokhandlare. Promenaden var väldigt uppskattat förra året.

Har ni andra utbyten när ni är på plats?

Javisst, vi planerar två seminarier på två institutioner som vi har samarbetsavtal och ganska tätt forskningssamarbete med, båda s.k. grandes écoles. Den ena är faktiskt formellt en lärarutbildning för gymnasielärare, École normale supérieure de Cachan, men i praktiken lika mycket en skola som förbereder för karriärer som forskare och universitetslärare. Den ligger  numer i det ena av de två jättelika universitetsområden som de flesta universiteten inne Paris ska flytta till, Paris-Saclay i södra förorterna. Det andra området ska ligga i norr. Den andra institutionen vi besöker är Sciences-Po som har sin huvudbyggnad i ett gammal adligt s.k. hotell i 6 arrondissementet. Där har en annan gästprofessor hos oss, Agnès van Zanten, sin hemvist. Dessa seminarier går till så att två doktorander från oss och två doktorander hos den mottagande institutionen presenterar sin forskning, följt av diskussion. Det är en viktig erfarenhet för masterstudenterna att aktivt kunna delta i detta slags utbyte. De ser att traditionerna de läst om används i konkret forskning.

Så det är ett ganska fullt program, ingen turism?

En halv dag får studenterna ströva fritt. Men de har ju kvällarna fria också. Samboendet och resan gör att de lär känna varandra. Det är bra för ett internationellt program som tar emot studenter från en massa olika länder och världsdelar.

Mikael Palme, kursledare