Fasta mötesformer för personal vid EDU

All personal

Personalmöten EDU 
Personalmöten hålls fyra gånger per termin, varannan gång på Zoom,
Se interna kalendariet för inplanerade datum

EDUs arbetsmiljömöte
Inbjudan kommer från arbetsmiljögruppen en gång per år.

Ledningsgrupper

Ledningsgruppen träffas tisdagar 10.15-12.00
Utökad ledningsgrupp (inklusive alla studierektorer) träffas sista tisdagen varje månad 9.15-12.00
 

Lärarkollegier

Förskollärarkollegiet
Se interna kalendariet för inplanerade datum

Grundlärarkollegiet
Se interna kalendariet för inplanerade datum

Ämneslärarkollegiet
Se interna kalendariet för inplanerade datum

A-personal

Utbildningsadministration (UA-gruppen)
Avstämningsmöten tisdagar 13.15-14 varannan vecka

Kommunikation/information (KOMIN-gruppen)
Avstämningsmöten onsdagar 13.15 – 14 varannan vecka

Projekt- och arbetsgruppsmöten
Dessa möten planeras in löpande under terminen.

Senast uppdaterad: 2023-11-23