Fasta mötesformer för personal vid EDU

Läs mer om mötesformer i EDUs informations- och kommunikationspolicy
 

All personal

Personalmöten EDU 
Se interna kalendariet för inplanerade datum

EDUs arbetsmiljömöte
Inbjudan kommer från arbetsmiljögruppen en gång per år.
 

LÄRARKOLLEGIER

Förskollärarkollegiet
Se interna kalendariet för inplanerade datum

Grundlärarkollegiet
Se interna kalendariet för inplanerade datum
 

A-personal

Utbildningsadministration/studievägledning  (UA-gruppen)
Avstämningsmöten tisdagar 09.30 -10.30 varannan vecka

Kommunikation/information (KOMIN-gruppen)
Avstämningsmöten onsdagar 09.00 – 10.00 varannan vecka

Projekt- och arbetsgruppsmöten
Dessa möten planeras in löpande under terminen.

Senast uppdaterad: 2021-11-02