Personaldag 14 juni 2023

Välkommen till terminens sista personaldag!

Program

09.00 - 12.00 Föreläsningar/diskussion om Arbetsmiljö och lika villkor

Vad kan vi som utbildningsanordnare göra för att motverka etnisk diskriminering och främja likvärdighet? Förmiddagen handlar om faktorer som kan påverka utbildningsresultat och kvarvaro på utbildningar liksom hur lärare och annan personal i högre utbildning kan arbeta för att främja en god lärandemiljö för alla.

Etnisk segregation och diskriminering i högre utbildning – vad kan vi göra?
9:15-9:30 Introduktion (Marie Karlsson)
9:30-10:00 René León Rosales Rasism, utbildning och motstrategier
10:00-10:30 FIKA
10:30-11:15 Osa Lundberg Pedagogiska praktiker och strategier för att motverka etnisk diskriminering
11:15-12:00 Diskussion (moderator: René León Rosales)

12.00 - 13.00 Lunch

13.15 - 15 Personalkonferens

  • Prefektinformation
  • Presentation av forskning vid institutionen: Mette Ginnerskov, Johan Prytz och Andreas Bergh
  • Avtackningar

Anmälan till fika och lunch

Sista anmälningsdag är den 1 juni.

Förmiddagsfika / Coffee (obligatoriskt)

Lunch (obligatoriskt)

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Senast uppdaterad: 2023-05-17