Kurs- och programansvariga

Kurser inom program på avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
E-post till administrationen
Studierektor: Gunilla Lindqvist

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning pedagogik, didaktik, barn- och ungdomsvetenskap, specialpedagogik
E-post till administrationen
Studierektor: Gunilla Lindqvist

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi, Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)
Administration: Ellen Matlok Ziemann
Studierektor: Emil Bertilsson

Kurser inom program med start på grundnivå

Förskollärarprogrammet, Uppsala 
E-post till administrationen
Studierektor: Gabriella Gejard

Förskollärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Gabriella Gejard

Grundlärarprogrammet, Uppsala
E-post till administrationen
Studierektor: Stellan Sundh, Eva Lundqvist

Grundlärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Stellan Sundh, Eva Lundqvist 

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
E-post till administrationen 
Studierektor: Jonas Risberg

Ämneslärarprogrammen
E-post till administrationen
Studierektor: Ola Winberg

Kompletterande lärarutbildning, Komprimerad kompletterande lärarutbildning
E-post till administrationen
Studierektor: Maria Westman

Speciallärarprogrammet, inklusive Lärarlyftet
E-post till administrationen
Studierektor: Petra Gäreskog

Sociologiprogrammet
E-post till administrationen
Studierektor: David Sjögren

Fristående kurser

Fristående kurser på avancerad nivå
E-post till administrationen

Fristående kurser på grundnivå
E-post till administrationen

Kurser inom uppdragsutbildning

Administration: Elisabet HanssonLisa RegnéllJohanna VestermarkTrine Wirén, Joakim Österdahl
Studierektor: Gunilla Rensmo

Rektorsutbildningen

E-post: rektorsutbildningen-edu@uu.se
Administration: Leena Svenson ZeitlerAlbin Sundberg
Utbildningschef: Daniel Nordholm
Studierektor: Jenny Langwagen

Fortbildning i språk (Fortbildningsavdelningen)

E-post: fba@edu.uu.se 
Administration: Kerstin Carlfors Wedholm
Studierektor: Birgitta Hellqvist

VFU

VFU-enheten, som ansvarar för studenternas VFU-placering tillhör universitetsförvalningen. Här hittar du kontaktinformation

För övriga frågor om VFU kontakta administratör för respektive program, se ovan.

Utbildningsadministration

Jennifer Aulin Barros (Ämneslärarprogrammet, KPU campus och distans)
Hanna Bergqvist (Att handleda-kursen, Kurser inom Ped, PIVA, USOC och BUV, kurser inom masterprogrammen, kurser inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram)
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, FBA)
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
Ellinor Hammarsten (tjänstefördelning, schemaläggning, lokalbokning, Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Elisabet Hansson (EDU Uppdrag)
Cecilia Howe (kurser inom Förskollärarprogrammet på Campus Gotland)
Ellen Matlok-Ziemann (Internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Johanna Nordling (Tjl. Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet)
Stina Pousette (Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd)
Lisa Regnéll (EDU Uppdrag, Speciallärarprogrammet)
Marie du Rietz (kurser inom Grundlärarprogrammet på Campus Gotland)
Nicolette Salmon Hillbertz (kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd, inresande och utresande studenter, Att handleda-kursen)
Jenny Sommer (Att handleda-kursen, Kurser inom Ped, PIVA, USOC och BUV, kurser inom masterprogrammen, kurser inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram)
Albin Sundberg (kurser inom rektorutbildningen, kursvärderingar)
Leena Svensson Zeitler (kurser inom rektorsutbildning)
Johanna Vestermark (EDU Uppdrag, forskarutbildning)
Trine Wirén (EDU Uppdrag, kurser och program inom Lärarlyftet)
Joakim Österdahl (EDU Uppdrag)

Ekonomi

Arvode och ersättning, e-post: ersattning-edu@uu.sereimbursement-edu@uu.se
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, FBA)
Lisa Heyman (arvoden, reseräkningar)

Fakturafrågor, e-post: invoice-edu@uu.se
Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)
Dania Karlsson (fakturahantering, arkivfrågor, diarieföring)

Ekonomi övergripande, e-post: finance-edu@uu.se
Catarina Dahlqvist (ekonom, budget och bokslut)
Marie Ljungberg (ekonom, budget och bokslut)
Erkan Özen (ekonom, budget och bokslut)
Marcus Söderlind (konteringar, tjänstefördelning)
Elin Löfgren (konteringar)

Forskarutbildning

E-post: phd-edu@uu.se
Maisam Ali (forskarutbildning, studieadministration forskarnivå, disputationer)
Magdalena Nygaard (utvärderingsarbete, forskarutbildning, doktorandanställningar)
Johanna Vestermark (forskarutbildning, doktorandanställningar)

Personaladministration

E-post: hr-edu@uu.se
Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
Elin Löfgren (personalfrågor, rekrytering, konteringar)

Schema och lokalbokning

E-post: lokalbokning@edu.uu.se
Ellinor Hammarsten (schemaläggning, lokalbokning,  tjänstefördelning,  Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Lisa Heyman (schemaläggning, lokalbokning, arvoden, reseräkningar, tentamenshantering)
Erik Åstrand (schemaläggning, lokalbokning, tentamenshantering)

Studievägledare

E-post: studievagledare@edu.uu.se 
Jennifer Aulin Barros (kurser på grundnivå)
Lena Larson Johannesson (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (Masterprogram i utbildningssociologi, Internationella masterprogrammet)

Tjänstefördelning

E-post: tjanstefordelning-edu@uu.se
Ellinor Hammarsten (tjänstefördelning, schemaläggning, lokalbokning, Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Marcus Söderlind (tjänstefördelning, konteringar)

Webb och informationsfrågor

E-post: komin@edu.uu.se
Katarina Ellingson
Viktor Jacobsson
Lena Larson Johannesson

Senast uppdaterad: 2023-01-18