Kurs- och programansvariga

Kurser inom program på avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
E-post till administrationen
Studierektor: Jenny Langwagen
Programansvarig: Katina Thelin

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik
E-post till administrationen
Studierektor: Gunilla Lindqvist

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning didaktik
E-post till administrationen
Studierektor: Maria Rasmusson 

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi, Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)
Administration: Ellen Matlok Ziemann
Studierektor: Emil Bertilsson

Kurser inom program med start på grundnivå

Förskollärarprogrammet, Uppsala 
E-post till administrationen
Studierektor: Gabriella Gejard

Förskollärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Gabriella Gejard

Grundlärarprogrammet, Uppsala
E-post till administrationen
Studierektor: Stellan Sundh, Eva Lundqvist

Grundlärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Stellan Sundh, Eva Lundqvist 

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
E-post till administrationen 
Studierektor: Jonas Risberg

Ämneslärarprogrammen
E-post till administrationen
Studierektor: Ola Winberg

Kompletterande lärarutbildning, Komprimerad kompletterande lärarutbildning
E-post till administrationen
Studierektor: Maria Westman

Speciallärarprogrammet
E-post till administrationen
Studierektor: Petra Gäreskog

Sociologiprogrammet
E-post till administrationen
Studierektor: David Sjögren

Fristående kurser

Fristående kurser på avancerad nivå
E-post till administrationen

Fristående kurser på grundnivå
E-post till administrationen

Kurser inom uppdragsutbildning

Administration: Elisabet HanssonLisa RegnéllTrine Wirén, Joakim Österdahl
Studierektor: Gunilla Rensmo

Rektorsutbildningen

E-post: rektorsutbildningen-edu@uu.se
Administration: Leena Svenson ZeitlerAlbin Sundberg (tjl.) Astrid Odén
Utbildningschef: Daniel Nordholm
Studierektor: Jenny Langwagen

Fortbildning i språk

E-post: fba@edu.uu.se 
Administration: Kerstin Carlfors Wedholm
Studierektor: Birgitta Hellqvist

Utbildningsadministration

Jennifer Aulin Barros (Ämneslärarprogrammet, KPU campus och distans)
Hanna Bergqvist (fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Att handleda-kurser, kurser inom masterprogrammen, PA-programmet, Sociologiprogrammet och Beteendevetenskapligt kandidatprogram)
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, Fortbildningsavd.)
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
Ellinor Hammarsten (tjänstefördelning, schemaläggning, lokalbokning, Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Elisabet Hansson (EDU Uppdrag)
Cecilia Howe (kurser inom Förskollärarprogrammet på Campus Gotland)
Ellen Matlok-Ziemann (Internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Johanna Nordling (tjl. Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet)
Astrid Odén (kurser inom rektorutbildningen, kursvärderingar)
Stina Pousette (Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd)
Lisa Regnéll (EDU Uppdrag, Speciallärarprogrammet)
Caroline Reinhammar (Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet)
Marie du Rietz (kurser inom Grundlärarprogrammet på Campus Gotland)
Nicolette Salmon Hillbertz (kontaktperson för studenter i behov av riktat pedagogiskt stöd, Att handleda-kurser)
Jenny Sommer (fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Att handleda-kurser, kurser inom masterprogrammen, PA-programmet, Sociologiprogrammet och Beteendevetenskapligt kandidatprogram)
Albin Sundberg (tjl. Kurser inom rektorutbildningen, kursvärderingar)
Leena Svensson Zeitler (kurser inom rektorsutbildning)
Trine Wirén (Speciallärarprogrammet inklusive Lärarlyftet, övriga kurser Lärarlyftet, EDU Uppdrag)
Joakim Österdahl (EDU Uppdrag)

Ekonomi

Arvode och ersättning, e-post: ersattning-edu@uu.sereimbursement-edu@uu.se
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, FBA)
Lisa Heyman (arvoden, reseräkningar)

Fakturafrågor, e-post: invoice-edu@uu.se
Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)
Dania Karlsson (fakturahantering, arkivfrågor, diarieföring)

Ekonomi övergripande, e-post: finance-edu@uu.se
Catarina Dahlqvist (ekonom, budget och bokslut)
Marie Ljungberg (ekonom, budget och bokslut)
Marcus Söderlind (konteringar, tjänstefördelning)
Elin Löfgren (konteringar)

Forskarutbildning

E-post: phd-edu@uu.se
Maisam Ali (forskarutbildning, studieadministration forskarnivå, disputationer)
Magdalena Nygaard (tjl.utvärderingsarbete, forskarutbildning, doktorandanställningar)

Personaladministration

E-post: hr-edu@uu.se
Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
Elin Löfgren (personalfrågor, rekrytering, konteringar)

Schema och lokalbokning

E-post: lokalbokning@edu.uu.se
Ellinor Hammarsten (schemaläggning, lokalbokning,  tjänstefördelning,  Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Lisa Heyman (schemaläggning, lokalbokning, arvoden, reseräkningar, tentamenshantering)
Erik Åstrand (schemaläggning, lokalbokning, tentamenshantering)

Studievägledare

E-post: studievagledare@edu.uu.se 
Jennifer Aulin Barros (kurser på grundnivå)
Lena Larson Johannesson (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (Masterprogram i utbildningssociologi, Internationella masterprogrammet)

Tjänstefördelning

E-post: tjanstefordelning-edu@uu.se
Ellinor Hammarsten (tjänstefördelning, schemaläggning, lokalbokning, Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Marcus Söderlind (tjänstefördelning, konteringar)

Webb och informationsfrågor

E-post: komin@edu.uu.se
Katarina Ellingson
Viktor Jacobsson
Lena Larson Johannesson

Senast uppdaterad: 2023-05-31