Kurs- och programansvariga

Kurser inom program på avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap
E-post till administrationen
Studierektor: Jenny Langwagen
Programansvarig: Katina Thelin

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik och specialpedagogik
E-post till administrationen
Studierektor: Gunilla Lindqvist

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning didaktik
E-post till administrationen
Studierektor: Maria Rasmusson 

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi, Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)
Administration: Ellen Matlok Ziemann
Studierektor: Emil Bertilsson

Kurser inom program med start på grundnivå

Förskollärarprogrammet, Uppsala 
E-post till administrationen
Studierektor: Gabriella Gejard

Förskollärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Gabriella Gejard

Grundlärarprogrammet, Uppsala
E-post till administrationen
Studierektor: Niklas Norén, Eva Lundqvist

Grundlärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Niklas Norén, Eva Lundqvist 

Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot barn och unga, Uppsala
E-post till administrationen
Studierektor: Jonas Risberg

Kompletterande lärarutbildning, Komprimerad kompletterande lärarutbildning
E-post till administrationen
Studierektor: Maria Westman

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
E-post till administrationen 
Studierektor: Jonas Risberg

Sociologiprogrammet
E-post till administrationen
Studierektor: David Sjögren

Speciallärarprogrammet
E-post till administrationen
Studierektor: Petra Gäreskog

Ämneslärarprogrammen
E-post till administrationen
Studierektor: Ola Winberg

Fristående kurser

Fristående kurser på avancerad nivå
E-post till administrationen

Fristående kurser på grundnivå
E-post till administrationen

Kurser inom uppdragsutbildning

Administration: Elisabet HanssonLisa RegnéllTrine Wirén
Studierektor: Gunilla Rensmo

Rektorsutbildningen

E-post: rektorsutbildningen-edu@uu.se
Administration: Leena Svenson ZeitlerAlbin SundbergAstrid Odén
Utbildningschef: Daniel Nordholm
Studierektor: Jenny Langwagen

Fortbildning i språk

E-post: fba@edu.uu.se 
Administration: Kerstin Carlfors Wedholm
Studierektor: Birgitta Hellqvist

Utbildningsadministration

Jennifer Aulin Barros (Ämneslärarprogrammet, KPU campus och distans)
Hanna Bergqvist (fristående kurser på grund- och avancerad nivå, kurser inom masterprogrammen)
Kerstin Carlfors Wedholm (Fortbildning i språk, reseräkningar, arvoden)
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
Ellinor Hammarsten (tjänstefördelning, schemaläggning, lokalbokning, Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Elisabet Hansson (EDU Uppdrag)
Cecilia Howe (kurser inom Förskollärarprogrammet på Campus Gotland)
Ellen Matlok-Ziemann (Internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Astrid Odén (fristående kurser på grundnivå, kurser inom rektorutbildningen, kursvärderingar)
Stina Pousette (Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd)
Lisa Regnéll (EDU Uppdrag, Speciallärarprogrammet)
Marie du Rietz (kurser inom Grundlärarprogrammet på Campus Gotland)
Nicolette Salmon Hillbertz (kontaktperson för studenter i behov av riktat pedagogiskt stöd, Att handleda-kurser)
Jenny Sommer (fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Att handleda-kurser, kurser inom masterprogrammen, PA-programmet, Sociologiprogrammet och Beteendevetenskapligt kandidatprogram)
Christian Sandström (fristående kurser på grundnivå, reseräkningar, arvoden, Fortbildning i språk)
Albin Sundberg (kurser inom rektorutbildningen, kursvärderingar)
Leena Svensson Zeitler (kurser inom rektorsutbildning)
Trine Wirén (Speciallärarprogrammet inklusive Lärarlyftet, övriga kurser inom Lärarlyftet, EDU Uppdrag)

Ekonomi

Arvode och ersättning, e-post: ersattning-edu@uu.sereimbursement-edu@uu.se
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, FBA)
Lisa Heyman (arvoden, reseräkningar)

Fakturafrågor, e-post: invoice-edu@uu.se
Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)
Dania Karlsson (fakturahantering, arkivfrågor, diarieföring)

Ekonomi övergripande, e-post: finance-edu@uu.se
Catarina Dahlqvist (ekonom, budget och bokslut)
Marcus Söderlind (konteringar, tjänstefördelning)
Elin Löfgren (konteringar)

Forskarutbildning

E-post: phd-edu@uu.se
Maisam Ali (forskarutbildning, studieadministration forskarnivå, disputationer)

Personaladministration

E-post: hr-edu@uu.se
Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
Elin Löfgren (personalfrågor, rekrytering, konteringar)

Samverkan

Samverkan med förskola/skola, forskningssamverkan och ULF-forskning
Forum för skolsamverkan
Kontaktuppgifter: Lars Olsson (lars.olsson@edu.uu.se)
Anna Brunner Cederlund (anna.b.cederlund@edu.uu.se)

Schema och lokalbokning

E-post: lokalbokning@edu.uu.se
Ellinor Hammarsten (schemaläggning, lokalbokning,  tjänstefördelning,  Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Lisa Heyman (schemaläggning, lokalbokning, arvoden, reseräkningar, tentamenshantering)
Erik Åstrand (schemaläggning, lokalbokning, tentamenshantering)

Studievägledare

E-post: studievagledare@edu.uu.se 
Jennifer Aulin Barros (kurser på grundnivå)
Hanna Bergqvist (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (Masterprogram i utbildningssociologi, Internationella masterprogrammet)

Tjänstefördelning

E-post: tjanstefordelning-edu@uu.se
Ellinor Hammarsten (tjänstefördelning, schemaläggning, lokalbokning, Ämneslärarprogrammet,  KPU, KKPU)
Marcus Söderlind (tjänstefördelning, konteringar)

Webb och informationsfrågor

E-post: komin@edu.uu.se
Viktor Jacobsson
Lena Larson Johannesson

Senast uppdaterad: 2023-11-23