Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Gunilla Lindqvist - Pedagogik
Kajsa Bråting - Didaktik
Emil Bertilsson - Utbildningssociologi

Studierektorer för grundnivå

Petra Gäreskog (Förskollärarprogrammet och Speciallärarprogrammet)
Stellan Sundh (Grundlärarprogrammet)
Eva Lundqvist (Grundlärarprogrammet)
Stina Hallsén (Ämneslärarprogrammet) 
Maria Westman (Kompletterande lärarutbildning)
Jonas Risberg (Ped/PiVA, BUV) 

FORTBILDNINGSAVDELNINGEN

Studierektor Birgitta Hellqvist

rektorsutbildningen

Utbildningschef Daniel Nordholm
Studierektor Jenny Langvagen

uppdragsutbildning

Studierektorer Magdalena CederingGunilla Rensmo

Administration

Administrativ chef

Micael Jansson

Studievägledare

Jennifer Aulin Barros (kurser på grundnivå)
Lena Larson Johannesson (kurser och program på avancerad nivå)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet, Sociologiprogrammet)

Administratörer A-Ö

Jennifer Aulin Barros (Ämneslärarprogrammet, KPU campus och distans)
Hanna Bergqvist (Ped, PIVA-, Utbildningssociologikurser, kurser inom masterprogrammen)
Kerstin Carlfors Wedholm (reseräkningar, arvoden, FBA, kurser inom BUV)
Katarina Ellingson  (webbstöd, webbutveckling)
Katarina Gahne (internationell koordinator, utbytesavtal, inresande studenter, utresande personal, engelska kurser)
Ellinor Hammarsten (tjänstefördelning)
Elisabet Hansson (EDU Uppdrag)
Lisa Heyman (schemaläggning, lokalbokning, arvoden, reseräkningar)
Cecilia Howe (kurser inom Förskollärarprogrammet på Campus Gotland)
Lena Larson Johannesson (kurs inom Röntgensjuksköterskeprogrammet, webbstöd)
Ellen Matlok-Ziemann (internationella masterprogrammet, kurser inom utbildningssociologi, utresande studenter)
Johanna Nordling (Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet)
Magdalena Nygaard (forskarutbildning)
Stina Pousette (Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd)
Lisa Regnéll (EDU Uppdrag, Speciallärarprogrammet)
Marie du Rietz (kurser inom Grundlärarprogrammet på Campus Gotland)
Nicolette Salmon Hillbertz (kontaktperson för studenter i behov av särskilt stöd, inresande och utresande studenter)
Jenny Sommer (Ped, PIVA-, Utbildningssociologikurser, kurser inom masterprogrammen)
Albin Sundberg (kurser inom rektorutbildningen)
Leena Svensson Zeitler (rektorsutbildning)
Marcus Söderlind (tjl. tjänstefördelning )
Johanna Vestermark (EDU Uppdrag)
Trine Wirén (EDU Uppdrag, Speciallärarprogrammen, Lärarlyften)
Erik Åstrand (lokalbokning, schemaläggning, tentamenshantering)

Ekonomi

Catarina Dalqvist (budget och bokslut)
Peter Gahne (resor och konferensfrågor, fakturahantering)
Dania Karlsson (fakturahantering, arkivfrågor, diarieföring)
Malin Keyser (budget och bokslut)
Erkan Özen (övergripande ekonomiansvar, budget och bokslut)

Personaladministration

Micael Jansson (personalfrågor, tjänstefördelning)
Eva Rosendal Jansson (personalfrågor, rekrytering, rehabiliteringsfrågor)
Elin Löfgren (personalfrågor, rekrytering)

Webb och informationsfrågor

Katarina Ellingson
Lena Larson Johannesson
Viktor Jacobsson

Senast uppdaterad: 2021-11-04