EDU Arbetsflöden

EDU Arbetsflöden innehåller tre delar

Organisation: Här beskrivs universitetets och institutionens övergripande organisation och du hittar bland annat länkar till lagar och förordningar som styr verksamheten.

EDU interna rutiner: Här hittar du bland annat arbetsbeskrivningar för kursledare och inriktningsansvariga, rutiner för beställningar och rutiner kring personal- och doktorandanställningar. 

Utbildningsadministration: Här beskrivs bland annat utbildningsadministrativa rutiner kring antagning, kursstart, schemaläggning, tillgodoräkningar och tentamenshantering.

Arbetsflöden är under ständig uppdatering. Om du ser något som är uppenbart fel eller har information som kan läggas in i Arbetsflöden så kontakta gärna Micael Jansson.

Observera: För att kunna se Arbetsflöden om du inte befinner dig på Blåsenhus så måste du vara ansluten till VPN. Logga in med användarnamn och lösenord A.

Till Arbetsflöden

Senast uppdaterad: 2023-11-23